Nyhet Bransch 7 december 2017

De nya amorteringsreglerna

Regeringen godkände i förra veckan Finansinspektionens förslag om ett utökat amorteringskrav.

Detta innebär de nya reglerna:
- Den som lånar mer än 4,5 gånger sin årliga inkomst ska amortera ytterligare 1 procent på hela bolånet per år utöver gällande amorteringskrav.

- Med inkomst avses taxerad bruttoinkomst, det vill säga inkomst före skatt. Utöver det kan bankerna räkna med inkomster som de bedömer är säkerställda och varaktiga, d v s studiebidrag, barnbidrag etc.

- Det nya amorteringskravet börjar gälla den 1 mars 2018.

- Det är tidpunkten för undertecknande av köpekontrakt/överlåtelseavtal som avgör om de nya reglerna gäller. Sker detta före den 1 mars 2018 omfattas köpet inte av det nya amorteringskravet, även om tillträde sedan sker efter den 1 mars. När det gäller nyproducerade bostadsrätter är det tidpunkten för undertecknande av bindande avtal, d v s förhandsavtal alternativt upplåtelseavtal (om inte förhandsavtal tecknats) som är avgörande.

Skapad 7 december 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Amorteringskrav