Nyhet Bransch 1 mars 2018

Idag införs det skärpta amorteringskravet

Idag trädde det nya amorteringskravet i kraft. In i det sista har kritiken haglat. Från branschen, från oppositionen och från akademin. Mäklarsamfundet har i många olika sammanhang påpekat att det är fel åtgärd vid fel tidpunkt, som dessutom riskerar att få liten effekt på det problem som ska åtgärdas, det vill säga hushållens skuldsättning.

Marknadsläget har redan börjat uppvisa de effekter som Finansinspektionen eftersträvar. Mer av samma vara riskerar att frysa en redan osäker marknad helt. Förlorarna blir de som folkvalda och myndigheter borde göra mest för att underlätta för. Förstagångsköparna, seniorer och ensamstående föräldrar. Konsekvensanalysen har gjorts helt utan hänsyn till arbetsmarknad och socioekonomiska faktorer, områden som ligger utanför Finansinspektionens uppdrag att värna den finansiella stabiliteten. Ingen hänsyn har alltså tagits till arbetsmarknad, tillväxt och fördelningseffekter. Nu i veckan har vi dessutom kunnat höra om hur byte av bank riskerar att utlösa de nya reglerna, trots att ingen ny bostad har köpts. Detta på grund av hur bankerna väljer att tolka möjligheterna till undantag. I regelverket finns möjligheter till undantag, men det är helt upp till bankerna hur och om undantagen ska tillämpas. Utöver de effekter som vi i andra sammanhang redan varnat för riskerar alltså det skärpta amorteringskravet dessutom att försämra konkurrensen på bolånemarknaden. Vän av ordning frågar sig exakt hur det gynnar bostadskonsumenterna? 

Det skärpta amorteringskravet har sannolikt också en psykologisk effekt. De som faktiskt inte träffas av de nya reglerna kan ändå uppleva sig träffade och anpassa sitt beteende efter det. När beslutsfattarna ändrar spelreglerna på bostadsmarknaden så leder det ofrånkomligen till oroade bostadskonsumenter. Mäklare är den yrkesgrupp som möter flest bostadskonsumenter och är därmed också de som mest märker av och möts av den här oron. Det leder inte minst till många frågor från kunder om hur just deras ekonomi och boendesituation påverkas av det nya regelverket. Här har organisationen Bostadsrätterna tagit fram ett enkelt och smart verktyg för att snabbt se hur boendekostnaderna påverkas av det nya regelverket. Det hittar ni på www.amorteringskollen.se.

Hur det skärpta amorteringskravet slår och hur marknaden kommer att påverkas kommer bli tydligare i den nära framtiden. Varmt välkomna att höra av dig med inspel och observationer om hur det nya regelverket påverkar din lokala  marknad.

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef
Mäklarsamfundet
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

Skapad 1 mars 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Amorteringskrav