Nyhet Bransch 1 juni 2016

Så påverkar amorteringskravet bostadsmarknaden

​​​​​​​Idag började Finansinspektionens amorteringskrav på nya bolån att gälla. Mäklarsamfundet har frågat fyra medlemmar runt om i landet hur amorteringskravet har påverkat deras lokala marknad och hur bostadsmarknaden kommer att påverkas framöver.

Michael Lindskog, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Helsingborg.

Hur har införandet av amorteringskravet påverkat din lokala bostadsmarknad?
– Marknaden i Helsingborg har varit speciell för det har varit få objekt ute och försäljningarna har gått fort, men jag tror inte det har direkt koppling till amorteringskravet. Utan det handlar om utbud och efterfrågan. Men kravet kan ha gjort att bostadskonsumenterna känner en viss stress.

Hur tror du att kravet kommer påverka bostadsmarknaden framöver?
– Eftersom många banker redan infört amorteringskrav så kommer det inte bli inte så dramatiskt som förra gången när det skulle införas i augusti 2015. Det kan bli mycket medierapportering som kan påverka marknaden. Men i sak tror jag anpassningen redan har skett och vi kommer inte se någon större påverkan. De bostäder som eventuellt kan påverkas är de med hög avgift. För hög avgift plus amortering gör att månadskostnaderna kan bli höga. Jag tror även att amorteringskravet kan ha påverkan på den allmänna konsumtionen i samhället, att folk inte köper lika mycket kläder exempelvis, alltså att lyxkonsumtionen minskar.
 Robert Axell, fastighetsmäklare på Skara Fastighetsbyrå i Skara.

Hur har införandet av amorteringskravet påverkat din lokala bostadsmarknad?

– Bankerna har praktiserat detta sedan tidigare. Jag känner inte att det har påverkat oss eftersom vi bor i en liten ort som inte har så höga bostadspriser. Här köper man en villa för 1,5 miljoner som kan jämföras med villapriser på 4 miljoner i större städer. Jag tror att kravet kommer påverka unga och de som inte har så stark ekonomi.

Hur tror du att kravet kommer påverka bostadsmarknaden framöver?
– Marknaden är väldigt skev med ont om objekt och många bostadsköpare. Det är bostadsbrist även här ute på landet. Det står lite still eftersom många säljare inte hittar något nytt boende. Effekten av kravet kommer påverka där det är högre priser och där man tar högre lån. Kravet påverkar ju de som vill ta tilläggslån exempelvis för renovering och där kanske det blir svårt och inte så populärt. I grunden tycker jag det är bra med amortering men det är mer som ska ut varje månad och det blir inte så mycket kvar. Överlag så kommer inte kravet att påverka så mycket.
 Charlotta Wagell, fastighetsmäklare på Mäklarhuset i Liljeholmen/Hägersten utanför Stockholm.

Hur har införandet av amorteringskravet påverkat din lokala bostadsmarknad?
– Priserna har gått ner rejält och det går trögt på marknaden nu och det är för att utbudet har ökat. Köparna är mer avvaktande och väntar på att priserna ska gå ner. Men jag tror inte att det är amorteringskravet som påverkat där. Utbudet brukar alltid öka efter påsk men det brukar avta nu och det har bland annat våra fotografer märkt av.

Hur tror du att kravet kommer påverka bostadsmarknaden framöver?

– Amorteringskravet kommer inte påverka. Det är utbudet som styr och det är väldigt få köpare just nu. Mina kollegor som jobbar närmre stan har också märkt en nedgång. Det känns som det är den kraftiga prisuppgången i höstas som backat och därför märks det en tydlig prisnedgång. Spekulanterna blir mer rådvilla när det finns fler objekt att väja på. Så det är den psykologiska effekten som påverkar marknaden just nu.
 Nina Lundström, fastighetsmäklare på Mäklarcity i Umeå.

Hur har införandet av amorteringskravet påverkat din lokala bostadsmarknad?
– Generellt har bankerna ganska aggressivt anpassat sig efter de nya kravet och har hårdare amorteringskrav för nya bolånetagare. De har även varit det mot de som köpt nyproduktion, även fast nyproduktion inte omfattas av kravet. Nu när det är lagstadgat har jag märkt att vissa husköp inte går i lås. Villorna är dyrare än bostadsrätterna så de påverkas mer. Vi har fått en del frågor och funderingar kring amorteringskravet från våra kunder.

– April och maj är två heta månader och många ville ut med sina bostäder men nu i juni har utbudet minskat något. Folk är medvetna på något sätt om att amorteringskravet kan påverka.

Hur tror du att kravet kommer påverka bostadsmarknaden framöver?
– Ska bli spännande att se utvecklingen. Jag tror marknaden anpassar sig fort. I Umeå är det fortfarande stor efterfrågan och litet utbud, men jag tror marknaden kan stagnera, men inte någon prisnedgång. Just nu är det inte lika skarp prisuppgång som för ett år sedan. Fast vi har lika många spekulanter som vanlig och intresset är fortfarande högt.

Amorteringskravet i korthet:
- Reglerna gäller alla banker och kreditmarknadsföretag från och med den 1 juni 2016 – reglerna gäller bara nya lån.

- Om avtal om köp eller byggnation av bostad ingåtts innan 1 juni, omfattas inte lån som därefter tas för att finansiera köpet eller byggnationen av amorteringskravet. (Det är alltså kontraktsdagen som gäller – inte tillträdesdagen – när det handlar om köp av ny bostad.)

- Nya bolån ska amorteras ned till 50 procent av bostadens värde. Amorteringskravet ska gälla för alla nya lån, som lämnas med en bostad som säkerhet. Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. De som utökar befintliga bolån efter den 1 juni till en belåningsgrad som överstiger 50 procent, kan ges möjlighet att amortera tilläggslånet på tio år.

- Nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska därför amorteras med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Lån med under 70 procents belåningsgrad ska amorteras med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

- Om man har befintliga bolån som tagits innan den 1 juni i år, kan tilläggslån antingen betalas av enligt grundregeln eller på tio år. Möjligheten att amortera ett tilläggslån på tio år har tillkommit för att undvika tröskeleffekter för dem som har befintliga bolån och därmed inte omfattas av amorteringskravet.

Läs tidigare artiklar om amorteringskravet här:
http://www.maklarsamfundet.se/sa-blir-amorteringskravet
http://www.maklarsamfundet.se/sa-paverkar-amorteringskravet-konsumentern...
http://www.maklarsamfundet.se/maklarsamfundets-replik-till-finansinspekt...

Skapad 1 juni 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Amorteringskrav