Nyhet Bransch 25 oktober 2018

Professorns kritik mot tuffa kraven

John Hassler är professor i ekonomi vid Stockholms universitet och före detta ordförande för regeringens expertgrupp Finanspolitiska rådet. Han varnar för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna och kritiserar att allt riskfördelningen faller allt för tungt på bostadskonsumenterna.

John Hassler pekar på att kreditrestriktionerna och bankernas extrema kalkylräntor är ett rödljus för rörligheten. När folk hindras att flytta dit jobben finns så blir det i slutändan ett problem för tillväxten. Hassler menar att många av de senare årens kreditrestriktioner inte har minskat riskerna för den finansiella stabiliteten totalt, utan bara flytta runt riskerna. Resonemanget är inte helt olikt det som Mäklarsamfundet lyfte fram i vårt remissvar angående det skärpta amorteringskravet. Där pekade vi bland annat på risken att de som idag är lågt belånade tar nya lån för att till exempel hjälpa sitt barn in på bostadsmarknaden. Det leder inte till en minskad total skuldkvot (vilket är det väsentliga ur makrostabilitetssynpunkt) utan bara att risken flyttas från till exempel unga till deras föräldrar.

Hasslers kritik riktar också in sig på de fördelningspolitiska konsekvenserna av de senaste årens kreditrestriktioner. Vad händer när bara de med tidigare kapital ges tillträde till den ägda marknaden? Vad blir den långsiktiga konsekvensen för den sociala hållbarheten och segregationen?

Professorn vill ta bort så väl bolånetak som amorteringskrav. Han vill bland annat se marknadshyror införas varsamt, ett subventionerat bospar, ny fastighetsskatt och statliga kreditgarantier för förstagångsköpare.

Läs Dagens Industris intervju med John Hassler här!

Skapad 25 oktober 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Amorteringskrav