Nyhet Bransch 14 januari 2016

Vad händer med amorteringskravet?

Mäklarsamfundet mottog den tredje remissen för amorteringskravet innan jul. Lagrådet har nu sagt att förslaget inte står i strid med grundlagen och det råder politisk enighet i riksdagen om införandet. Enligt skrivningen i remissen ska den nya lagen träda i kraft den 1 maj, men i praktiken gäller amorteringskrav på nya bostadslån från och med den 1 juni 2016.
Skapad 14 januari 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Amorteringskrav