Majoritet har inte råd med ny bostad
Nyhet Bransch 7 maj 2020

Ny rapport: Majoritet har inte råd med ny bostad

En majoritet av regionens hushåll har med dagens finansiella villkor inte möjlighet att efterfråga en nyproducerad bostad. Studien genomfördes innan coronapandemin slog till med stora varsel, ökade konkurser och högre arbetslöshet. Det skriver Region Stockholm om sin nya studie.

Drygt 20 000 bostäder behöver byggas per år för att möta bostadsbehovet i regionen. Studien visar att hushållen endast kan efterfråga cirka 15 000 nybyggda bostäder.

Gustav Hemming (C), Tillväxt- och Samhällsplaneringsråd, tror att det bland annat kan bero på amorteringskraven.

- Amorteringskravet stänger in folk i trångboddhet och utanförskap på bostadsmarknaden. Lättnaden som Finansinspektionen nu gjort under Coronakrisen bör finnas kvar även efter pandemin för att möjliggöra för fler att efterfråga en bostad, säger han i ett pressmeddelande.

Han får stöd av studien, som i en tabell visar att man vid ett minskat amorteringskrav på 0,4 procentenheter skulle öka efterfrågan på bostadsrätter med uppemot 20% och småhus uppemot det dubbla. Samtidigt skulle ett höjt amorteringskrav med 0,4 procentenheter minska efterfrågan på bostadsrätter med 20% och småhus med cirka 10%.

Läs hela studien här 
 

Skapad 7 maj 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Covid Amorteringskrav Rörlighet