Robert Boije
Nyhet Bransch 20 augusti 2020

Så vill SBAB öka rörligheten

Bankens chefekonom Robert Boije skrev nyligen ett debattinlägg på Svenska Dagbladets debattsidor där han lanserar ett antal förslag för ökad rörlighet. Vissa av förslagen har vi hört förut och några är nya.

Boije föreslår, precis som Mäklarsamfundet, att det inte räcker att ta bort räntan på uppskov. Man bör också ta bort taket. Boije vill också att möjligheten att kvitta kapitalförluster på bostäder mot tidigare eller framtida vinster ska utökas, och alltså inte som idag begränsas till halva värdet och det år de uppstår. Det är ett klokt förslag, samtidigt som vi vet att de grupper som framför allt skulle behöva flytta mer är de äldre, som ofta bott länge i sina bostäder och därmed också nästan regelmässigt gör relativt stora vinster när de säljer. Nästa förslag på SBABs rörlighetsagenda är att ta bort stämpelskatten eller åtminstone sänka den kraftigt. För att finansiera dessa förslag föreslår Boije en mindre höjning och samtidigt regional differentiering så att den blir mer rättvis om ränteavdragen behålls. 

Boije är också kritisk mot amorteringskravet. Han påpekar att det finns bättre sätt att skapa incitament till amortering än att tvinga hushållen till amortering, till exempel genom att man bara får fulla ränteavdrag om man amorterar en viss andel av sitt lån. På så sätt skulle hushållens skuldsättning minska utan de inlåsningseffekter som nuvarande amorteringskrav för med sig. 

Sammantaget kan man konstatera att Boije har många goda, och framför allt politiskt genomförbara förslag på sin rörlighetsagenda. Däremot tas inte den största bromsklossen upp till diskussion. Det handlar naturligtvis om reavinstskatten. Reavinstskatten är i praktiken ett sätt att beskatta flyttar. I dagsläget är Sverige tillsammans med Portugal de enda länderna i hela OECD där ingen hänsyn tas till hur länge man bott i sin bostad när eventuell vinst vid försäljning ska beskattas. Utan en reform som, direkt eller gradvis, sänker reavinstskatten så kommer de stora flyttströmmarna på den svenska bostadsmarknaden tyvärr att utebli. 

Läs hela Robert Boijes text här 


 

Skapad 20 augusti 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Rörlighet Opinion