Nyhet Bransch 14 december 2017

Marknadsläget, “mäklarkrisen” och möjligheterna

I helgen kunde man, i ett stort uppslag i Svenska Dagbladet, läsa om “Mäklarkrisen”. Med en tydligt Stockholmsfokuserad vinkel var undertonen uppenbar: nu stundar svåra tider för fastighetsmäklarbranschen, och det oavsett om man förmedlar mindre bostadsrätter i Hökarängen eller paradvåningar på Östermalm. Reportaget lämnade tyvärr mycket i övrigt att önska. Inte minst undrar man varför reportern inte bemödade sig om att väva in de fakta och nyckeltal om till exempel inkomst och löneform som Mäklarsamfundet samlar om branschen.

I spåren av den inbromsande bostadsmarknaden ser vi på Mäklarsamfundet ett ökande intresse för hur en lugnare bostadsmarknad påverkar fastighetsmäklarbranschen. Det är i grunden positivt, eftersom det ger oss möjlighet att berätta om förutsättningarna och villkoren för svenska fastighetsmäklare. På senare tid har jag fått flera frågor om utslagning, tuffare tider och ökad konkurrens i branschen som en följd av marknadsläget. Om vi står inför en längre period av sjunkande priser innebär det självklart en utmaning för branschen. Om det råder inget tvivel. Men, om vi nu är på väg mot en mer normal marknad kanske det också finns fördelar med det? Det verkar finnas många som tror att höga bostadspriser per definition är bra för mäklarbranschen och låga per definition dåligt. Riktigt så enkelt är det ju tyvärr inte… När krigsrubrikerna om bostadsmarknaden tornar upp sig kan det vara på sin plats att göra några optimistiska reflektioner om den nära framtiden.

Omsättningen på bostadsmarknaden, att det faktiskt görs affärer, är långt viktigare än på vilken nivå av köpeskilling provisionen beräknas. Och affärer görs det. Antalet inkomna kontrakt under de första elva månaderna 2017 är 5 procent fler för bostadsrätter och 6 procent fler för villor jämfört med samma period för ett år sedan. Aktiviteten på bostadsmarknaden är alltså fortsatt hög.

I lugnare tider när köpare har mer tid att välja, undersöka och fundera ställs högre krav på mäklaren rent generellt. Då blir kärnan i yrket, att mäkla mellan säljare och köpare och få deras förväntningar att mötas, en mer framträdande del av arbetet. Dessutom ställer lugnare tider högre krav på mäklarens expertroll. Det är i en sådan marknad som den påläste, kunnige och engagerade mäklaren firar segrar. 

En återkommande nidbild av mäklaryrket, som förstärks i heta och uppåtgående marknadslägen är att mäklaren tjänar mycket pengar, men egentligen gör ganska lite. Samma nidbild förekommer i SvD:s artikel. En anledning är naturligtvis att mycket av det arbete som mäklaren gör är dolt för kunden. När marknaden saktar in är det ett utmärkt tillfälle att tydligare kommunicera mäklartjänstens innehåll och värde gentemot kunden. När affären tar längre tid krävs dessutom att mäklaren tar bättre betalt.

Sammantaget är det mycket som pekar på att den lugnare marknad vi nu verkar vara inne i vid sidan av alla utmaningar också erbjuder många möjligheter för den enskilde fastighetsmäklaren så väl som för branschen. Rätt utnyttjat är det ett tillfälle att förtydliga expertrollen, ta bättre betalt och stärka anseendet. Trots alla orostecken känner jag optimism inför framtiden. Vad tror ni? Varmt välkommen att höra av er med inspel, reflektioner och förslag!

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef   

Läs SvD:s artikel här! (Inlogg krävs)

Skapad 14 december 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Opinion