Äldre undviker visningar i coronatider
Nyhet Bransch 23 april 2020

Medlemsenkäten: Äldre undviker visningar i coronatider

Det är framför allt äldre spekulanter som drar sig från att komma på visningar just nu. Det visar medlemsenkäten som vi genomförde i början av veckan.

Sedan coronautbrottet har Mäklarsamfundet följt utvecklingen på marknaden extra noga. Vi har bla genomfört enkäter med er medlemmar. (Ett stort tack till alla er som svarat på våra frågor!)  

I den senaste enkäten, som besvarades av 1 079 medlemmar, ställde vi bland annat frågor om vilka grupper som minskat mest på visningar och i budgivningar. 

Personer äldre än 65 år är de som undviker visningar mest, enligt Mäklarsamfundets medlemmar. I enkäten uppger 38 procent att denna grupp minskat mest på visningar, medan 24 procent svarar att den åldersgruppen minskat mest i budgivningar. 

Resultaten visar också på stora variationer i landet. Bland annat ser vi att Stockholm skiljer ut sig – där märks effekter av pandemin som mest. 

I Stockholm anger 15 procent att ”ingen grupp har minskat vid visningar”. I samtliga andra län är den siffran högre. Några exempel: Östergötland (42 procent), Kronoberg (33 procent), Värmland (39 procent), Gävleborg (52 procent), Västerbotten (27 procent). 

I andra län än Stockholm tycks bilden av läget med andra ord vara något ljusare. Samtidigt vet vi att det finns mäklare i hela landet som just nu möter en besvärlig situation. 

Vi ställde också en fråga om bankernas agerande: Har de blivit mer restriktiva med bolån? Här svarar totalt 27 procent att bankerna har blivit mer restriktiva. Detta har flera tidningar i landet rapporterat om i veckan. 

Mäklarsamfundet har med anledning av resultatet i enkäten efterlyst en form av ”startlån”, liknande de som redan finns i Norge, för förstagångsköpare.

Diagram 1

Diagram 2

 
 

Skapad 23 april 2020
Uppdaterad 8 mars 2023
Covid