Statistik under corona
Nyhet Medlem 20 augusti 2020

Vi slutar med veckostatistiken

När Corona slog till med full kraft så spred sig en initial oro snabbt till bostadsmarknaden. I samband med det började Mäklarsamfundet förse medlemmarna med veckostatistik för omsättningsvolymer i olika delar av landet. Syftet var att medlemmarna skulle kunna följa marknaden noga och visa att det gick att förmedla bostäder trots rådande läge. Marknaden har visat sig robust och volymerna är för tillfället rekordstora.

-    När smittspridningen tog fart och stora delar av samhället snabbt stängde ned spred sig oron också till bostadsmarknaden. Men branschen var snabb på att ställa om. Det etablerades tydliga smittskyddsrutiner och olika digitala lösningar erbjuds för visningar med mera. Tack vare en snabbfotad bransch, ett starkt underliggande flyttbehov och gynnsam fundamenta med låga räntor har marknaden inte bara tuffat på. I juli nådde försäljningen rekordvolymer under vad som brukar vara en lugn period. Mot bakgrund av det ser vi inte längre behov eller efterfrågan på veckostatistik. Ändras läget återupptar vi naturligtvis denna medlemsservice, kommenterar Björn Wellhagen.  

Skapad 20 augusti 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Covid