Fastighetsmarknaden och corona
Nyhet Bransch 20 augusti 2020

”Lågt utbud och Corona bränsle för villamarknaden”

Priserna på bostadsrätter ökade med 1 procent i riket i juli. Trenden för villamarknaden är särskilt stark, med en prisökning i riket på 2 procent i juli. Det visar de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik. Ett ovanligt lågt utbud och förändrade boendepreferenser till följd av Corona driver villamarknaden just nu, kommenterar Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen.

-    Många ser över sin boendesituation i kölvattnet av Coronakrisen, så att det var betydligt högre aktivitet på bostadsmarknaden i juli än vad det brukar vara var väntat. Ett ovanligt lågt villautbud driver upp priserna på befintliga objekt, men vi ser också hur förändrade boendepreferenser följer av ökat hemarbete och en accelererad digitalisering, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Villapriserna ökar i samtliga redovisade områden och tidsintervall, både jämfört med förra månaden och sett över en tre- och tolvmånadersperiod. Det såldes 8 procent fler villor i juli jämfört med samma månad förra året. Budpremien, alltså spannet mellan utgångspris och slutpris, på de sålda villorna i riket, har också varit högre än för bostadsrätterna sedan mars i år, då Coronapandemin tog fart på allvar. I juli låg budpremien för villor i riket på 7 procent. Även fritidshusmarknaden gick starkt i juli, med 17 procent fler försäljningar än juli 2019. 

På bostadsrättsmarknaden är det särskilt Stor-Malmö som sticker ut med en prisökning i juli på 4 procent och 3 procent sett över tre månader, medan prisutvecklingen i riket sett över tre månader är -1 procent. Bakom den stora månatliga ökningen i Stor-Malmö ligger, enligt Svensk Mäklarstatistik, ovanligt många sålda små lägenheter i Lund. Antalet sökande till universitet och högskolor var rekordhögt i vår, vilket sannolikt påverkat Lundamarknaden.  

-    I Mäklarsamfundets senaste medlemsundersökning gjordes en prognos över pris, utbud och efterfrågan på såväl bostadsrätter som småhus under det tredje kvartalet. Cirka 83 procent av de svarande fastighetsmäklarna i Skåne spådde då att bostadsrättspriserna skulle öka under kvartalet, trots Coronapandemin. Den prognosen har hittills visat sig stämma väl, kommenterar Björn Wellhagen. 
 
 

Skapad 20 augusti 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Covid Svensk Mäklarstatistik Bostadspriser Marknaden