Nyhet Bransch 14 november 2017

Prisnedgång på bostadsmarknaden

​​​​​​​Under oktober sjönk priserna på bostadsrätter med en procent medan småhuspriserna var oförändrade, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På tre månader har priserna på bostadsrätter stigit med en procent och småhuspriserna varit oförändrade.

Den senaste månaden sjönk priserna på bostadsrätter med en procent sett till riket som helhet. På småhusmarknaden stod priserna stilla, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som släpptes den 14 november 2017. Sett till tre månader steg priserna med en procent på bostadsrättsmarknaden samtidigt som villapriserna var oförändrade. Årstakten har minskat till 4 procent för bostadsrätter och 7 procent för villor.

– Avmattningen på bostadsrättsmarknaden är tydligast i Stockholmsområdet där 4 av 10 lägenheter säljs i Sverige. Senaste månaden har priserna gått ned med -1% och i centrala Stockholm registrerar vi en nedgång på -2%. Årstakten för länet är nu nere på 0%, alltså oförändrade priser jämfört med för 12 månader sedan. Även i Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk priserna senaste månaden, -1% respektive -3%, men årstakten visar fortfarande uppgångar på +11% respektive +13% säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Villamarknaden visar också tecken på inbromsning. I Stor-Stockholm föll priserna -1% senaste månaden och årstakten har nu sjunkit till +4%. Villapriserna i Stor-Göteborg var under oktober oförändrade och i Stor-Malmö noterar vi en nedgång på -1%. Även här sjunker årstakten, båda områdena ligger nu på +9%, säger Per-Arne Sandegren.

Bostadsmarknaden har nu gått in i en ny fas med prisnedgångar och tydligast syns det på priserna i Stockholmsområdet, menar Sandegren.

– I de två andra storstadsområdena sjunker årstakterna, men är fortfarande höga både i Malmö- och Göteborgsområdet. Orsakerna till avmattningen är flera, bland annat har den ökande nyproduktionen skapat ett ökat utbud utan att efterfrågan ökat i samma grad. Senaste tidens inbromsning och nedgångar skall ses i perspektivet att vi under ett antal år haft stadig prisuppgång. I riket som helhet har bostadsrättspriserna ökat med +31% de senaste 3 åren och +57% de senaste 5 åren. För villor är motsvarande uppgångar +32% respektive +47% avslutar Per-Arne Sandegren.

Läs pressmeddelandet från Svensk Mäklarstatistik här.

Skapad 14 november 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadspriser