Nyhet Bransch 15 februari 2018

Fler hushåll tror på stigande priser

Hushållens boprisförväntningar har under de senaste månaderna haft en nedåtgående trend men SEB:s Boprisindikator för februari visar att trenden har vänt. Boprisindikatorn hamnar nu på minus 7, vilket är en ökning med 6 enheter sedan januari.

SEB:s Boprisindikator visar skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på -7 vilket är en ökning med 6 enheter jämfört med förra månaden, skriver SEB i ett pressmeddelande.

Av de tillfrågade hushållen tror 34 procent på stigande priser under det kommande året. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan förra mätningen. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser har minskat med 2 procentenheter, från 43 procent till 41 procent.

– De senaste månadernas kraftiga nedgång i hushållens boprisförväntningar har avstannat och för första gången på åtta månader stiger nu Boprisindikatorn. Men nivåerna är fortfarande låga, fler tror på nedgång än på uppgång och det är en bit kvar innan förtroendet för bostadsmarknaden kan sägas ha återvänt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Boprisindikatorn sjönk i alla regioner förutom i Stockholm och Östra Götaland. I Stockholm stiger indikatorn från minus 31 till minus 21, mätt som två månaders medelvärde och i Östra Götaland från minus 12 till minus 6. I Stockholm utom Svealand minskar den med 9 enheter till minus 15 och i Norrland minskar indikatorn med 6 enheter till minus 10. I Skåne sjunker indikatorn med 4 enheter till minus 2 och i Västra Götaland med 2 enheter till minus 2. 

Läs mer om SEB:s Boprisindikator här.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 15 februari 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadspriser