Småhuspriser
Nyhet Bransch 14 juni 2019

Småhuspriserna steg under mars-maj 2019

SCB noterar stigande småhuspriser. Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) steg småhuspriserna med knappt 1 procent. Länsvis ökar Dalarnas län mest med 8 procent. Priserna sjönk med 9 procent, mest av alla län i Norrbotten.
Skapad 14 juni 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Bostadspriser