Nyhet Bransch 14 december 2017

Prisfall på bostadsmarknaden

​​​​​​​Under november sjönk priserna på bostadsrätter med tre procent och småhuspriserna med en procent, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På tre månader har priserna på bostadsrätter sjunkit med fyra procent och småhuspriserna med en procent.

Den senaste månaden sjönk priserna på bostadsrätter med tre procent sett till riket som helhet. På småhusmarknaden sjönk priserna med en procent, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som släpptes den 14 december 2017. Sett till tre månader sjönk priserna med fyra procent på bostadsrättsmarknaden och villapriserna sjönk med en procent. Årstakten ligger på +1 procent för bostadsrätter och +6 procent för villor.

– Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter. I Stockholmsområdet är nu samtliga tidsperioder på minus. Stor-Stockholm och centrala Stockholm hade en nedgång med -3% senaste månaden och årssiffrorna är nu -4% respektive -2%. Priserna i Stor-Göteborg och centrala Göteborg minskade med -3% senaste månaden men där är årssiffrorna +8% respektive +5%. Även i Stor-Malmö och centrala Malmö noterar vi en nedgång senaste månaden med -2% respektive -1%, men årstakten är alltjämt hög med +12% respektive +9% säger Hans Flink, Försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Även villamarknaden minskar något senaste månaden. I Stor-Stockholm minskade priserna med -2% senaste månaden och årstakten sjönk till +2%. Även i Stor-Göteborg sjönk villapriserna med -2% senaste månaden medan de var oförändrade i Stor-Malmö. Årstakten sjönk till +6% i Stor-Göteborg men var oförändrad i Stor-Malmö med +9%, säger Hans Flink

– Det stora utbudet, i form av nyproduktion och successionsbostäder, gör att köparna har mer att välja på och tar längre tid på sig innan köp. Säljarna börjar därför anpassa sina priser till den hårdare konkurrensen vilket pressar priserna något nedåt. Däremot tycks det inte bromsa antalet affärer. Antalet inkomna kontrakt under årets första elva månader är +5% fler bostadsrätter och +6% fler villor jämfört med samma period 2016. Samtidigt har antalet sålda bostadsrätter i Stockholms, Göteborgs och Malmös centrala delar minskat något mot förra året vilket tyder på att köparna drar sig längre ut från citykärnorna där priserna är lägre, avslutar Hans Flink.

Läs pressmeddelandet från Svensk Mäklarstatistik här.

Skapad 14 december 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadspriser