Kraftigt stigande pris på skogsmark
Nyhet Bransch 28 januari 2021

Kraftigt stigande pris på skogsmark – i spåren av corona

Fritidshus, stora lägenheter – och skogsmark. Många delar av bostadsmarknaden har fått en oväntad skjuts under coronapandemin. Ludvig & Co, som fokuserar på skogsfastigheter, har summerat 2020 års försäljningar.

”All time high för skogsmark i Sverige” kan Ludvig & Co konstatera när de summerar år 2020 och pekar på en prisökning som i genomsnitt stigit 4,1% över hela landet. 

Markus Helin, chefsmäklare på Ludvig & Co, beskriver i ett pressmeddelande en marknad som likt den övriga bostadsmarknaden tog riktig fart ganska snabbt efter en initialt avvaktande period.

- Coronapandemin har inte gjort att efterfrågan på skog minskat. När första vågen av pandemin drog in över landet blev säljare mer avvaktande. Ganska snart ökade aktiviteten igen och under sommaren och hösten har efterfrågan och prisuppgången för skogsmark ökat markant. Skogen växer trots pandemin.

Medan södra Sverige visar en splittrad bild så kan man notera den största ökningen i norra Sverige, med en uppgång om hela 7,5% – men trots det når man i området faktiskt inte upp till toppnivåerna 2010/2011. Statistiken i området visar också att de som redan äger skog i högre utsträckning än tidigare har köpt mer skog. 

I mellersta Sverige har priset för skogsmark under 2020 ökat med i genomsnitt 6,5% och Per Skaregren, segmentschef, beskriver en bild som många i branschen nog känner igen.

- Något som påverkat prisbilden är den trend som förstärkts i spåren av corona, att flytta från storstaden till ett mer lantligt boende.
 
Genomsnittsåldern för den som säljer skog är hög, 69 år, vilket är en bidragande orsak till att utbudet totalt sett varit något lägre jämfört med tidigare år. Man har helt enkelt avvaktat med försäljning av sin gård p.g.a. pandemin, skriver Ludvig & Co i pressmeddelandet.

Men, påpekar Markus Helin, försiktighetsåtgärder har förstås vidtagits. 

- Här har vi fastighetsmäklare ett stort ansvar, att säkerställa att försäljningar kan genomföras på ett säkert sätt trots pandemin. Antalet distansaffärer, där köpare och säljare inte träffas rent fysiskt, har därför varit vanligt förekommande under året och visningar har genomförts med hänsyn till våra medmänniskor. En fungerande fastighetsmarknad är viktigt ur ett samhälleligt perspektiv så det känns bra att kunna meddela att det går utmärkt att sälja gården även under pågående pandemi.
 

Skapad 28 januari 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Jord- och skog Bostadspriser