Nyproduktion
Nyhet Bransch 13 januari 2021

Svensk Nyproduktion om Stockholmsmarknaden

Hur ser det egentligen ut på den nyproducerade marknaden i Stockholms län? Svensk Nyproduktion har svaret i den allra senaste marknadsrapporten, för december 2020.

Svensk Nyproduktion inleder med att beskriva ett år som på många sätt har varit väldigt utmanande men menar också att bostadsmarknaden har varit en av få ljusglimtar då många valt att se över sin boendesituation under ett år man spenderat allt mer av sin tid hemma.

Totalt har 6 368 lägenheter säljstartats i Stockholms län under 2020, varav 12 under december månad. Majoriteten har varit ettor och tvåor och enbart 4 procent av det totala beståndet har bestått av hus. Priserna har varierat och det högsta snittpriset per kvadratmeter låg på 137 476 kr medan det lägsta låg på 46 005 kr.

Efter Stockholm så har det i Stockholms län främst varit säljstarter i Nacka och Solna tätt följt av Täby och Haninge.

Hur det går 2021 återstår att se.
 

Skapad 13 januari 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Nyproduktion Bostadspriser