Nyhet Bransch 8 februari 2018

Nyproduktionen starkare utanför Stockholm

Utbudet av nyproducerade bostäder har ökat med 66 procent på ett år. Det ökade utbudet och stort mediefokus har lett till en mer avvaktande marknad och tvekande bostadskonsumenter. Vi har talat med flera aktörer på nyproduktionsmarknaden om läget i hela landet just nu.

I januari 2017 fanns det 7 554 nyproducerade bostadsrätter till salu på Hemnet. I januari 2018 var motsvarande siffra 12 577, vilket var en ökning på 66 procent.

– Utbudet av nyproduktion har legat på en hög nivå under en tid och nu har vi troligtvis nått en peak för hur mycket som byggs. Det återstår att se hur snabbt produktionen av nya bostäder ställs om efter det nya marknadsläget, säger Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet.

Enligt siffror från Svensk Nyproduktion var det lika många säljstarter under 2016 som 2017, men under början av 2018 har antalet minskat. 

”Köpbeslutet känns långt borta”
Medierna rapporterar om en nyproduktionsmarknad som börjar mättas och under årets första månader upplever flera aktörer på nyproduktionsmarknaden en trögare marknad än innan.

– Intresset är svalare än samma tid förra året. Det visar även antalet sålda nyproduktionsobjekt, däremot så har vi fler sålda nyproduktionsobjekt i år än samma tidsperiod 2016, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån.

Kristina Forsgren, chef för nyproduktion på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, ser även hon att tempot saktat ner.

– Intresset är ganska oförändrat från hur det såg ut innan årsskiftet. Kunderna är avvaktande, inte ointresserade, men köpbeslutet känns långt borta, säger hon.

Större efterfrågan i mindre städer
Lars Björkstrand, vd för Svensk Nyproduktion, menar att intresset är större på orter med få pågående projekt. Henrik Lenander från Fastighetsbyrån instämmer.

– Medan intresset svalnat i de stora städerna och i de mellanstora städer där byggnationen av framförallt bostadsrätter har varit stor senaste åren och där vi nu ser ett väldigt stort utbud ser vi fortsatt efterfrågan på flera små orter där de nybyggda bostäderna ofta fyller ett ”hål i marknaden” och utgör en ny och efterfrågad bostadstyp som saknas på den lokala marknaden.

Kristina Forsgren delar bilden.

– Vi upplever att inställningen i småstäder tenderar att vara mer positiv, man tycker att nyproduktion är lockande, speciellt på orter där byggtakten tidigare varit svag.

Kristina Forsgren berättar vidare att marknaden är starkare utanför Stockholm.

– Vi hade en säljstart i Angered utanför Göteborg den 15 januari där man under första veckan sålde cirka 70 procent av bostäderna. Generellt är processen lite mer långdragen men det går att sälja, det tar bara lite längre tid.

Henrik Lenander menar att inställningen till att köpa en bostad, inte bara nyproduktion, är olika beroende på om man bor i en storstad eller i en mindre stad.

– I storstäderna så ser man betydligt oftare bostaden inte bara som ett boende utan också som en investering medan du på mindre orter i större grad köper bostaden för att bo. Det har säkert också att göra med att du i en större stad behöver göra bostadskarriär för att senare i livet kunna flytta till din drömbostad, säger han.

Utvecklingen kommande månader
Hur efterfrågan på nyproduktion kommer att utvecklas återstår att se men Lars Björkstrand, Svensk Nyproduktion, är optimistisk.

– I takt med att köpare och säljare hittar varandra på andrahandsmarknaden kommer efterfrågan på nyproduktion på några månaders sikt att öka igen.

Kristina Forsgren är mer försiktig i sin bedömning och menar att bankerna har stor påverkan på utvecklingen.

– Jag tror att trenden i Sverige i stort kommer hålla i sig, d.v.s. avvaktande kunder som är intresserade men inte är villiga att teckna avtal. Jag tror att fler och fler bostadsproducenter kommer se över sina erbjudanden i olika former av trygghetspaket, detta kan bidra till att fler vågar teckna sig för nyproduktion. Även bankerna har en stor roll i detta, om bankerna i större utsträckning undantar amorteringskravet för nyproduktion kan efterfrågan öka då fler kunder återigen ser nyproduktion som ett fördelaktigt alternativ.

För att minska osäkerheten hos bostadskonsumenter och för att efterfrågan ska öka igen menar Henrik Lenander att prisutvecklingen måste stabiliseras.

– Att köpa nyproduktion innebär för det mesta att du förbinder dig till ett köp flera år i förväg och för att du skall våga göra det behöver du ha en tilltro till en positiv eller åtminstone stabil prisutveckling under dessa år för att ingen vill äga ett boende som tappar i värde under produktionstiden.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 8 februari 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Nyproduktion