Förmedla nyproducerade bostäder
Nyhet Utbildning 30 oktober 2019

Förmedling av nyproduktion 13 november

Förmiddagen ägnas åt bostadsrätter och eftermiddagen åt småhus. Kursen riktar sig till fastighetsmäklare som förmedlar nyproduktion och kommer att behandla de särskilda frågeställningar som kommer upp vid sådan förmedling.

Utbildare: Niklas Rollgard, förbundsjurist Mäklarsamfundet

Plats: Mäklarsamfundet i Solna, kursen startar 09.30 och avslutas ca 16.30, kaffe serveras från 09.00.

Pris medlemmar: 3 500 kr + moms
Pris övriga: 4 200 kr + moms
I kurspriset ingår förtäring och kursdokumentation.

Anmälan

Skapad 30 oktober 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Nyproduktion