Nyhet Bransch 28 juni 2018

Köpklar ska öka kunskapen vid köp av nyproduktion

Kunskapen kring vilka rättigheter och skyldigheter köpare har vid en bostadsaffär är ofta låg, speciellt vid köp av nyproduktion. Därför lanserar Hemnet nu en uppdatering av guiden Köpklar för att öka kunskapen kring köp av nyproducerade bostäder.

Utbudet av nyproduktion har under det senaste halvåret ökat till nya rekordnivåer och mäklarna vittnar om en delad marknad för succession och nyproduktion. Detta har i sin tur gjort osäkerheten stor bland presumtiva köpare.

– Det finns ett stort behov av bättre kunskap på den stökiga marknaden för nyproduktion. Att köpa en nyproducerad bostad skiljer sig väsentligt från att köpa på successionsmarknaden. Vår ambition är att skapa mer välinformerade konsumenter och minska osäkerheten som är särskilt stor just nu, säger Erik Segerborg, chef för strategi och marknad på Hemnet.

På köpklar.hemnet.se kan besökare göra ett test för att se hur pass välinformerad man är om hur en bostadsaffär går till. Syftet med testet är att öka spekulanters kunskap och trygghet i samband med bostadsaffären.

Testet är indelat i sex områden, där användaren kan välja att gå igenom alla delar eller välja ut ett område att lära sig mer om. Det finns även ordlistor som reder ut krångliga begrepp och checklistor som är hjälpsamma att ha när man går på visning.

Kort om Köpklar
Köpklar är ett branschinitiativ från Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarförbundet FMF och Hemnet som på ett enkelt och inspirerande sätt utbildar köpare om deras ansvar och mäklarens roll i köpprocessen. Målet är att minska de problem köparna möter i processen och förbättra deras upplevelse av bostadsaffären.

Skapad 28 juni 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Nyproduktion