Nyproducerade bostäder
Nyhet Bransch 28 november 2019

Priserna för nyproducerade bostäder lägre än föregående år

SCB har nyligen gått ut med ny statistik från Byggnadsprisindex (BPI) som slår fast att priset på nybyggnation har minskat med drygt 2 procent för flerbostadshus och gruppbyggda småhus 2018 jämfört med 2017. Något som bryter föregående års trend då priserna istället gick uppåt.

Det genomsnittliga totala produktionspriset år 2018 var 41 103 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus i riket som helhet, medan det i Stor-Stockholm låg på 50 503 kr. För gruppbyggda småhus låg siffrorna på 34 928 kr i riket och 46 490 kr i Stor-Stockholm.

Men trots trendbrottet avråder man från slutsatser om kommande år.

”Genom att de nyproducerade bostäderna varierar i antal och utförande mellan åren kan det vara svårt att göra relevanta jämförelser över tid. Årets resultat pekar dock på att priserna är lägre, men att mönstret liknar tidigare år vad gäller skillnader mellan bostads- och hyresrätter”, kommenterar SCB.

Byggnadsprisindex mäter prisutvecklingen där skillnader i kvalitet är borträknade.

Läs mer här.
 

Skapad 28 november 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Nyproduktion