Nyhet Bransch 11 juni 2015

Dialogmöte två om nyproduktion och konsumenttrygghet

I februari tog Mäklarsamfundet initiativ till att föra samtal om hur konsumenttryggheten kan säkras och eventuell ogrundad oro släckas i samband med köp av nyproducerad bostad. Syftet var främst att värna de affärsmöjligheter de nya bostäderna ger, och säkerställa att inte ogrundad oro hos konsumenter lade sig som en våt filt över marknaden. Dialogen var mycket uppskattad av Mäklarsamfundets medlemmar, och flera hörde av sig i efterhand och anmälde intresse. I tisdags var det alltså dags för det andra mötet.

Rapport från första mötet och bakgrunden hittar du här.

Runt bordet denna gång satt, utöver Mäklarsamfundets medlemmar och Fastighetsbyrån, bland annat representanter från byggbolag, organisationen Bostadsrätterna och Fastighetsägarna. Det rådde stor enighet om att det finns mycket att vinna på att träffas branschöverskridande, och att det gäller att ha ett särskilt proaktivt förhållningssätt på nyproduktionsfronten. Anledningen till det är att såväl köp som förmedling av nyproducerade bostäder är omgärdat av ett omfattande regelverk som inte alltid är så enkelt att förstå, varken för oss aktörer eller konsumenterna.

Och som vi alla vet – en oupplyst konsument som gjort en affär hen ångrar är inte en glad konsument. Det finns också en medial slagsida åt att rapportera om de få fall där konsumenter hamnat i kläm i just nyproduktionsaffärer, och den bilden är ju inte rättvisande givet att det stora flertalet av de som köper är mycket nöjda.

Samtidigt som processerna är långa och många aktörer inblandade, gäller det alltså för konsumenten att förstå alla steg och led – här menar Mäklarsamfundet att vi tjänar på att hjälpas åt branschöverskridande.

Samtalet handlade också om de få, men skadliga avarter som finns i branschen, och vad vi ska göra åt dem. Det gäller att vi i branscher med intressen i den ökade affärsvolymen nyproducerade bostäder går i bräschen för att stävja dåligheter. Under möten diskuterades därför allt ifrån spekulation till oseriösa byggare och hur vi kan höja kunskapsnivån i den del av mäklarkåren som sysslar med just det nyproducerade beståndet.

Slutsatserna från mötet var många och kloka, men de mer konkreta var att vi fortsätter vår dialog efter sommaren, samt att enighet råder kring att vi ska ta fram branschöverskridande råd och riktlinjer i ett antal frågor kopplat till detta ämne.

Skapad 11 juni 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Nyproduktion