Nyhet Bransch 22 februari 2018

Nybyggnationen ökade under 2017

Under 2017 fortsatte byggandet att öka och antalet påbörjade lägenheter nådde nya rekordnivåer, visar preliminära siffror från SCB. Cirka 64 000 lägenheter påbörjades under 2017, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 2016.

I flerbostadshus påbörjades ca 50 750 lägenheter under 2017, vilket är 9 procent fler än under 2016. 51 procent av lägenheterna är hyresrätter.

I småhus påbörjades 13 250 lägenheter vilket är ungefär lika många som under 2016.

De län där byggandet av nya lägenheter ökade som mest under 2017 jämfört med 2016 var Norrbottens län med ca 90 procent, Kalmar län med ca 82 procent, Södermanlands län med ca 73 procent och Västmanlands län med 72 procent.

Läs mer om statistiken på SCB.

Skapad 22 februari 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Nyproduktion