Nyhet Bransch 30 november 2017

Minskat intresse för nyproduktion

Flera av landets mäklare rapporterar om att intresset för nyproduktion har minskat jämfört med för ett år sedan. Två aktörer på nyproduktionsmarknaden menar att det höga utbudet tillsammans med den ökade oron på bostadsmarknaden bidragit till det avtagande intresset.

De senaste åren har nybyggnationen av bostäder tagit fart. Under 2017 har det påbörjats byggande av 49 800 lägenheter, vilket är en ökning med 11 procent. Det visar preliminära siffror från SCB. En prognos från Boverket visar att byggandet väntas nå en topp under 2017 och minska under nästa år, främst på marknader där det redan har producerats många bostäder.

I Mäklarsamfundets senaste Mäklarinsikt bedömer 43 procent av fastighetsmäklarna att efterfrågan på nyproduktion har avtagit jämfört med för ett år sedan, då 16 procent av fastighetsmäklarna svarade att intresset minskat.

Enligt Lars Björkstrand, vd på Svensk Nyproduktion, har intresset minskat mest i de större utvecklingsområdena där konkurrenssituationen är stor.

– Vi har ett rekordhögt utbud av nyproduktion i bland annat Stockholms län och det tillsammans med de psykologiska effekter som mediabilden av bostadsmarknaden för med sig bidrar till detta, säger Lars Björkstrand.

Han menar samtidigt att man ska komma ihåg att det inte skett några fundamentala förändringar på bostadsmarknaden som helhet; vi har fortsatt bostadsbrist, lågt ränteläge och hushållen har höga disponibla inkomster samt hög sysselsättning.

Henrik Lenander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån, menar även han att de psykologiska effekterna har påverkat intresset för nyproduktion.

– Att köpa nyproduktion innebär för det mesta att du förbinder dig att köpa en bostad kring 2 år innan tillträde. Majoriteten av de som köper nyproduktion finansierar sitt köp genom att sälja sitt nuvarande boende. Tappar du då, som spekulant, tilltro till marknaden och framtida prisutveckling så sjunker din riskvilja att förbinda dig till ett köp till ett förutbestämt pris så pass lång tid i förväg.

Både Lars Björkstrand och Henrik Lenander tror på fortsatt hög aktivitet på byggandet av nya bostäder under kommande år. Men Henrik Lenander bedömer att fler byggstarter kommer senareläggas.

– Jag tror att flera planerade sälj- och byggstarter av bostadsprojekt kommer att skjutas framåt i tiden och tiderna mellan sälj- och byggstart kommer inte att vara lika korta som senaste åren utan mer återgå till ”normala” tider, säger han.

Efterfrågan på nyproduktion kommer vara fortsatt stor under 2018, enligt Björkstrand och Lenander.

– Vi ser en fortsatt stor efterfrågan, särskilt hos de stora, etablerade bostadsutvecklarna. Samtidigt ställs större krav på att bostäderna målgruppsanpassas och sticker ut från mängden. Det är av yttersta vikt att ha ett långsiktigt förhållningssätt och inte ge vika bara för att marknaden inte är som den var för ett år sedan. I dagens marknad gäller det att hålla i – det finns inga genvägar, bara hårt, långsiktigt arbete, säger Lars Björkstrand.

– Det blir mycket viktigare att rätt produkt byggs på rätt marknad för fortsatt god efterfrågan och då är det mycket viktigare att bostadsutvecklarna tar tillvara på de lokala mäklarnas expertis. Som mäklare skall du ta tillvara på den lokala kunskap du har och utnyttja den för att den är mer värdefull än på länge och det finns ingen annan som besitter den, säger Henrik Lenander.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 30 november 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Nyproduktion