Nyhet Bransch 19 februari 2015

Samlat grepp för minskad konsumentoro kring nyproduktion

Under hösten 2014 förekom det en hel del skriverier i tidningarna om konsumenter som hamnat i kläm när de köpt nyproducerade lägenheter. Det blev tydligt att det finns många snår att gå vilse i som konsument genom hela processen, det är komplicerat att som lekman förstå alltifrån hur den ekonomiska planen ska förstås till när och hur man får flytta in i en bostad man köpt innan den ens finns rent fysiskt. Samtidigt vet vi att en av de viktigaste lösningarna på den akuta bostadsbrist som råder framförallt i storstäderna är just att bygga nya bostäder. Bara i Stockholmsområdet är projekt som ska ge 140 000 nya bostäder igång, och här finns stora affärsmöjligheter för de fastighetsmäklare som är intresserade av förmedling av nyproduktion.

Det finns också en stark dialogvilja från de seriösa byggbolagen, som också ser den oro nyproducerade lägenheter kan skapa i konsumentledet, och som ser stor nytta i att samarbeta med fastighetsmäklare när de nybyggda lägenheterna ska säljas. Byggbolagen har lite olika strategier – vissa säljer sina egna objekt med en egen säljkår, medan andra väljer att sälja med hjälp av mäklare som företrädesvis kan en viss lokal marknad eller är specialiserade på att sälja just nyproducerade bostäder.

– Vi lyfter frågan efter önskemål från våra medlemmar, vi ser så väl medlemsnytta som affärsmöjligheter för våra medlemmar som en effekt av att konsumenterna blir tryggare i köp av nyproducerat, säger Ingrid Eiken VD för Mäklarsamfundet.

Med detta som bakgrund bjöd Mäklarsamfundet till ett första rundabordssamtal på temat den 18 februari. Rubriken för samtalet var ”Konsumenten i fokus för fler, säkrare och bättre affärer”. Samtalet var egentligen en uppstartsträff för att sondera terrängen och få en uppfattning om vilka frågor som behöver lösas och jobbas på, för att i slutändan få trygga och pålästa konsumenter som gör medvetna val, och som i större utsträckning väljer att köpa nyproducerat.

Både från byggbolagssidan, från de mäklarrepresentanter som var på plats och organisationen Bostadsrätterna rådde enighet i att det finns en hel del att göra på respektive håll. Vidareutbildning av fastighetsmäklare som sysslar med nyproduktion, en branschgemensam checklista tänkt till konsument med ”tänk på det här när du köper nyproducerat”, ett samlat krafttag för att åstadkomma en omarbetning av Bostadsrättslagen och ett allmänt omtag för att informera och upplysa konsumenterna i allmänhet var några av de mer konkreta önskemål och tankar som lyftes på mötet.

Nästa steg blir att Mäklarsamfundet ska formulera en mer konkret handlingsplan kring hur vi gemensamt, över branscherna, ska arbeta för att minska den oro som finns från konsumenthåll vid köp av nyproducerad bostad. En synergieffekt av detta, och som också är ett mål, är att media inte ska få sätta tonen i en sådan här komplex fråga, och ogrundat skrämma upp konsumenter. Vi från branscher som har affärsmässiga intressen här måste gå i bräschen och ta ansvar för vår respektive del i processen, alltifrån byggherrar till mäklare och intygsgivare från Boverket måste agera utifrån ett konsumentperspektiv. I detta gäller det också för oss att kommunicera vad som görs, återkopplingen till konsumenterna är lika viktig som själva arbetet som måste göras.  Vi får med all säkerhet anledning att återkomma till frågan under året – det är väldigt roligt att vi med detta initiativ nu är igång med samtalet.

Sist men inte minst – vad tog mötesdeltagarna med sig från samtalet?

– Jag tar med mig att vi har flera stora frågor som är intressanta när man tittar på kundtryggheten. Det finns en stor samsyn i att vi måste blir bättre och jobba vidare med de här frågorna för att det är många intressenter och många faktorer som gör att det här blir ganska komplext, sa Malin Hart Randes, marknads- och försäljningschef, Veidekke Bostad efter mötet.

– Det är ett väldigt bra initiativ från Mäklarsamfundet att ta upp den här dialogen. Jag tror att det finns ett stort intresse från alla aktörer att ha en tydlighet mot konsumenten för det gagnar alla. Det känns som alla har en koncensus kring det att ha den tydligheten, säger Lars Björkstrand, VD för Svensk Nyproduktion och medlem i Mäklarsamfundet.

Varmt välkommen att höra av dig till undertecknad om du önskar inbjudan till kommande träffar på temat.

Josefine Uppling
Analys och kommunikationschef
Mäklarsamfundet

Skapad 19 februari 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Nyproduktion