Nyhet Bransch 1 oktober 2015

Spekulation i nyproducerat bostadsbestånd – vad gäller?

Enligt uppgifter från byggbolag förekommer det att fastighetsmäklare köper nyproducerade lägenheter i spekulationssyfte. ”Det står i strid med fastighetsmäklarlagen”, fastslår Ingrid Eiken, vd på Mäklarsamfundet.

Bostadsbristen driver upp priserna
Eftersom det råder stor bostadsbrist där människor vill bo är trycket hårt på de objekt som ligger ute till försäljning på marknaden, det gäller även nyproducerade bostäder. Det är ofta långa ledtider mellan att borätten tecknas och att det är dags för inflyttning, ibland flera år. Eftersom vi sett en stor prisuppgång på bostadsmarknaden bara det senaste året har antalet köpare som tecknar sig för nyproducerade lägenheter i syfte att sälja dem med förväntad vinst när det är dags för inflyttning därför ökat.

Förbjudet för fastighetsmäklare att handla med fastigheter
Enligt uppgifter från byggbolag förekommer det att fastighetsmäklare finns bland de som köper i syfte att sälja vidare innan inflyttning. Det här står i strid med fastighetsmäklarlagen och är alltså olagligt.

”Mäklare ska vara oberoende och får inte bedriva handel med fastigheter”, säger Ingrid Eiken i Dagens Industri den 28 september.

”Att köpa en nyproducerad lägenhet i syfte att bo i den själv är naturligtvis helt okej, mäklare är också människor som måste bo någonstans, men när det kommer till att systematiskt köpa bostäder man inte har för syfte att bo i syfte att tjäna pengar är det alltså förbjudet enligt lag”, förtydligar Ingrid Eiken.

Flera byggbolag har meddelat att de nu har interna policys som gör gällande att de bara säljer en bostad per kund om det inte föreligger några särskilda undantag. Den typen av självreglering välkomnas från Mäklarsamfundet.

– Det är väldigt positivt och ansvarstagande av byggbolagen att hjälpa till att minska konsumenternas risktagande. Att investera i fastigheter eller bostäder är på samma sätt som investeringar i aktier eller fonder ofta förenat med en viss risk, hög eller låg. Får vi en liten dipp på bostadsmarknaden kan det vara svårt för den som sitter på mer än en borätt att få dessa sålda – och personen får i slutändan svårt att betala slutlikviden till byggbolaget, säger Ingrid Eiken, vd på Mäklarsamfundet.

Det finns dock olika syn hos rättsinstanserna kring var gränsen går, och det är olyckligt att det är så otydligt. I mars i år varnade Fastighetsmäklarinspektionen en mäklare som under en sexårsperiod köpt och sålt åtta bostadsrätter, varav tre såldes samma år som de köptes. Fastighetsmäklaren fick dock varningen undanröjd av förvaltningsrätten.

– Att fastighetsmäklare inte får handla med fastigheter eller ägna sig åt kommersiell verksamhet för egen del på området är klart, men hur ofta man egentligen får köpa och sälja som fastighetsmäklare framgår inte riktigt, säger Ingrid Eiken.

Dessutom bygger praxis endast på fall där fastighetsmäklare sålt bostäder. Några köp har ännu inte prövats, även om Fastighetsmäklarinspektionen öppnat för det.

Hur förhåller sig Mäklarsamfundet till att privatpersoner spekulerar i nyproduktion?
Det är upp till byggbolagen att välja vem de vill sälja till. Använder byggbolagen fastighetsmäklare till hjälp för att sälja bostäderna uppmuntrar Mäklarsamfundet till god dialog. En fastighetsmäklare får inte på eget bevåg avfärda vissa spekulanter utan att sannolikt strida mot god fastighetsmäklarsed, men självklart kan mäklaren informera byggbolaget om att en och samma person verkar köpa fler än en bostad i samma projekt.

Hur kan man komma till rätta med spekulationsköpen?
Enligt Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), rör det sig om en systemeffekt som syntes redan på slutet av 1980-talet.

”Byggbolagen sätter ett fast pris på sina hus och när marknaden utvecklar sig snabbt så kommer det priset att vara väsentligt lägre än marknadsvärdet och det upptäcker ett antal personer”, säger han till Dagens Industri. Lösningen, enligt Lundström, skulle vara att byggbolagen sålde sina lägenheter på auktion till högstbjudande när de är inflyttningsklara.

Mäklarsamfundet kommer att fortsätta diskutera detta och andra frågor på temat nyproduktion i sitt forum för branschöverskridande samarbete för att öka konsumenttryggheten i samband med köp av nyproducerad bostad. Inbjudan till ett tredje möte kommer inom kort! Hör gärna av dig om du vill vara med men inte finns på inbjudningslistan sedan tidigare.

Varmt välkommen med synpunkter eller kommentarer!

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet
__________________________________________________

Läs hela artikeln i Dagens Industri här:

http://www.di.se/di/artiklar/2015/9/28/maklare-spekulerar-i-boratter/

Läs om Mäklarsamfundets rundabordssamtal om konsumenttrygghet i samband med köp av nyproducerad bostad:
http://www.maklarsamfundet.se/dialogmote-tva-om-nyproduktion-och-konsume...
http://www.maklarsamfundet.se/samlat-grepp-minskad-konsumentoro-kring-ny...

Lyssna på Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet, i SR Örebro här, tid ca 2.05 in i programmet:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/619961?programid=509

Skapad 1 oktober 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Nyproduktion