Nyhet Bransch 30 november 2017

Ökade kostnader för nyproduktion

​​​​​​​Under 2016 steg priset för nyproducerade bostäder med 8 procent för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus, visar statistik från SCB. Statistiken visar även att produktionskostnaden per kvadratmeter är betydligt högre för flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt jämfört med hus upplåtna med hyresrätt.

Ny statistik från SCB visar att byggnadskostnaden ökade med knappt 8 procent för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus 2016 jämfört med 2015. Detta enligt byggnadsprisindex som mäter prisutvecklingen där skillnader i kvalitet är borträknade.

Produktionskostnaden var 45 040 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus år 2016 i riket som helhet. Den högsta produktionskostnaden var i Stor-Stockholm med 57 250 kr och lägst i södra Sverige med 34 484 kr.

För gruppbyggda småhus var den genomsnittliga produktionskostnaden 33 543 kr per kvadratmeter bostadsarea 2016 i riket som helhet. Produktionskostnaden var högst i Stor-Stockholm med 43 720 kr och lägst i södra Sverige med 28 253 kr.

SCB:s Byggnadsprisindex visar även att produktionskostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea var betydligt högre, 65 procent, i flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt jämfört med hyresrätt. För bostadsrätt låg kostnaden på 52 698 kr och för hyresrätt 31 871 kr.

Läs mer om statistiken här.

Skapad 30 november 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Nyproduktion