Nyhet Bransch 1 juni 2018

Nyproduktionen minskade under första kvartalet 2018

För första gången sedan 2012 minskade antalet påbörjade lägenheter under årets första kvartal, visar preliminära siffror från SCB. Totalt påbörjades nybyggnation av 14 450 lägenheter under det första kvartalet 2018, vilket är 13 procent färre jämfört med motsvarande period 2018.

I flerbostadshus har andelen påbörjade lägenheter minskat med 14 procent under första kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017. Även nybyggandet av småhus har minskat jämfört med förra året. 3 100 lägenheter påbörjades under första kvartalet 2018, vilket är en minskning med 7 procent.

Sett till ombyggnation har även den minskat. Första kvartalet 2017 påbörjades ombyggnad av 1 158 lägenheter. I år är motsvarande siffra 650 lägenheter, en minskning med 44 procent.

De län där byggandet av nya lägenheter minskade som mest under 2018 jämfört med 2017 var Blekinge län med 91 procent, Värmlands län med 84 procent och Örebro län med 60 procent.

Läs med om statistiken på SCBs hemsida.

Skapad 1 juni 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Nyproduktion