Nyproduktionsmarknaden
Nyhet Bransch 12 december 2019

Ovanligt hög aktivitet på nyproduktionsmarknaden

De färskaste siffrorna från Svensk Nyproduktion visar på en riktigt stark november månad.

Svensk Nyproduktion släpper varje månad en uppdatering om det marknadsläge som råder i deras specialiserade gren av branschen. I dagarna kom siffrorna för november månad, som enligt deras analysansvarige – Jesper Höök – är trendbrytande.

Anledningen till det är för att november månad nått årets hittills högsta notering av antalet säljstartade bostäder i Stockholms län, hela 20 stycken, vilket inte hör till vanligheterna. Detta trots att antalet säljstarter i projekt räknat inte är högsta antalet för i år, vilket Jesper Höök menar bekräftar det resonemang de fört angående att projekt minskar i antal bostäder räknat och säljetapper blir fler än tidigare.

I övrigt konstaterar man i sin rapport att successionsmarknaden på länsnivå i Stockholm fortsätter att följa tydliga säsongsvariationer och att prisutvecklingen på länsnivå visar vissa tecken på att plana ut något efter de senaste månadernas ganska kraftiga uppgång.
 

Skapad 12 december 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Nyproduktion