Stad
Nyhet Bransch 14 mars 2018

Tecken på stabilisering på bostadsmarknaden

Nya siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att prisnedgången stannat upp om man ser till den senaste månadens utveckling. Under februari var priserna oförändrade på både villa- och bostadsrättsmarknaden sett till riket som helhet. På Stockholms bostadsrättsmarknad har priserna stigit med en procent.

Mäklarstatistiks sammanställning av bostadsförsäljningarna från februari månad visar stillastående priser på bostadsmarknaden sett till riket som helhet. På tre månader har priserna sjunkit med -3 procent på bostadsrättsmarknaden och med -2 procent på villamarknaden. Årstakten för bostadsrätter har sjunkit till -5 procent, och villor fortsätter också nedåt men årstakten är fortfarande positiv på +2 procent.

Svag uppgång på Stockholmsmarknaden
På bostadsrättsmarknaden i Stockholm har priserna stabiliserat sig något.

– Stockholm bryter, åtminstone temporärt, det tidigare nedgångsmönstret med en prisuppgång på +1% både i länet och de centrala delarna. I centrala Malmö noterar vi en nedgång på -1%. I övrigt ser vi stillastående priser när februaris försäljningar räknats samman, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

På villamarknaden har priserna fortsatt nedåt och ligger nu på -1 procent i Stockholm och Malmö. Årstakten för Malmö är fortsatt positiv med +5 procent, medan de andra två storstadsområden har negativ årstakt. En svensk genomsnittsvilla kostade 3 264 000 kronor under februari.

Hög aktivitet på bostadsmarknaden
Antalet bostadsaffärer ökade med +13 procent i februari 2018 jämfört med samma månad förra året. Antalet bostadsrätter till salu ökade med 11 procent och motsvarande siffra för villor var 19 procent.

– Amorteringskravet är en bidragande orsak, vi såg en liknande volymökning innan det förra amorteringskravet infördes sommaren 2016. Folk har helt enkelt velat genomföra sina köp innan införandet, säger Per-Arne Sandegren.

Fastighetsbyrån rapporterar om att de sett stora förändringar på bostadsmarknaden under årets första månader.

– Det skärpta amorteringskravet kan vara en förklaring till de stora förändringarna vi haft på bostadsmarknaden. Men troligtvis är det att säljarna justerat ner sina prisförväntningar som påverkat mest. Nu när stora delar av utbudslagret sålts av blir det intressant att följa utvecklingen framåt, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.

Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, menar att marknaden har stabiliserat sig och att allt fler säljare och köpare kan komma överens prismässigt.

– Samtidigt ser vi att vissa säljare fortfarande inte har vant sig vid den lägre prisbilden. Man hade väntat sig att den ökade efterfrågan inför de nya amorteringskraven skulle ge högre slutpriser, men eftersom den effekten var svag väljer många att dra tillbaka sina objekt från marknaden för att sälja senare i år, säger Marcus Svanberg i ett pressmeddelande.

Mäklarhusets VD Erik Wikander menar även han att marknaden har stabiliserat sig och att höstens priskorrigering framför allt påverkat marknaden i Stockholm.

– När marknaden nu börjat stabilisera sig kan vi konstatera att prisnedgångarna främst påverkat Stockholmsmarknaden. På de flesta andra marknader har priserna varit oförändrade. Trots den osäkerhet som varit den senaste tiden har det de senaste månaderna gjorts betydligt fler affärer än för ett år sedan. På Mäklarhuset har vi gjort omkring 20 procent fler affärer de två första månaderna i år jämfört med 2017, säger Erik Wikander i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet från Svensk Mäklarstatistik här.

Skapad 14 mars 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Svensk Mäklarstatistik Bostadspriser Marknaden