Nyhet Bransch 21 december 2017

Upp- och nedgång på bostadsmarknaden

Året inleddes med stigande priser på bostäder och avslutades med prisfall, visar årsstatistik från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har priserna på bostadsrätter stigit med en procent och med 6 procent på villor.

Sett till de senaste 12 månaderna (nov 2016 – nov 2017) har priserna stigit med en procent på bostadsrätter och 6 procent på villor sett till riket som helhet, visar årsstatistik från Svensk Mäklarstatistik. Men det är stor skillnad i prisutvecklingen på länsnivå, framförallt på bostadsrättsmarknaden. I Blekinge och Värmlands län ligger årstakten på +16 procent för bostadsrätter och i Örebro län har bostadsrättspriserna sjunkit med hela 13 procent på ett år.

På villamarknaden har Jämtlands län haft den största prisökningen på +14 procent. I Uppsala län har villapriserna ökat med en procent på ett år.

Nytt marknadsläge
Under årets första sju månader såg vi en stabil ökningstakt på bostadspriserna, med undantag för maj-juni. Efter sommaren har det skett en förändring på marknaden med fallande priser och ökat utbud. På tre månader (sep-nov) har bostadsrättspriserna sjunkit med 4 procent och villapriserna med 1 procent.

– Efter många år med kraftiga prisökningar så måste det förr eller senare komma en avmattning, menar Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Svensk Mäklarstatistiks prognos visar att priserna på bostadsrättsmarknaden faller snabbare än efter Lehman-kraschen 2007–2008 och Greklandskrisen 2010–2011. Då lyckades marknaden återhämta sig efter några månader.

– Lehman-kraschen varade i ungefär 13 månader på Stockholms bomarknad innan priserna vände uppåt igen, respektive 8 månader under Greklandskrisen. Men exakt hur länge det varar denna gång är svårt att svara på. Vi följer det här noggrant, säger Per-Arne Sandegren till Di.

För de som köpte sin nuvarande bostad för tre år sedan har höstens nedgång inte påverkat bostadens värd på lång sikt. Priserna på bostadsrätter har ökat med 17 procent på tre år och motsvarande siffra för villor är 23 procent.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 21 december 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Svensk Mäklarstatistik Marknaden