Björn Wellhagen
Nyhet Bransch 14 november 2019

”Trenden med hög marknadsaktivitet fortsatte i oktober”

Priserna på bostadsrätter ökade med 1 procent i oktober, men villapriserna var oförändrade. På årsbasis har priserna på både bostadsrätter och villor ökat med 3 procent. Sammantaget fortsatte trenden med hög marknadsaktivitet, något stigande bostadsrättspriser och stillastående villapriser i oktober, kommenterar Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen.

I riket ökade bostadsrättspriserna med 1 procent, mycket på grund av stora försäljningsvolymer och ökande priser i Stor-Stockholm. I centrala Stockholm, Stor-Göteborg och centrala Malmö var däremot priserna på bostadsrätter stillastående. 

Prisutvecklingen på villamarknaden var stillastående i oktober, både i riket som helhet och i de redovisade geografiska områdena. Sett över tolv månader uppvisar däremot alla redovisade områden prisökningar. Medelpriset på en villa i riket i september var 3 287 000 kr, att jämföra med medelpriset på den dyraste marknaden, Stor-Stockholm som var 5 755 000 kr. 

-    Trenden med hög marknadsaktivitet, relativt stora försäljningsvolymer och försiktiga prisökningar på bostadsrätter i riket som helhet fortsatte i oktober. På flera marknader är utbudet dessutom ganska lågt, vilket ökar trycket på de bostäder som kommer ut på marknaden, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.    

För komplett information om statistiken se www.maklarstatistik.se