Björn Wellhagen
Nyhet Bransch 14 november 2019

”Trenden med hög marknadsaktivitet fortsatte i oktober”

Priserna på bostadsrätter ökade med 1 procent i oktober, men villapriserna var oförändrade. På årsbasis har priserna på både bostadsrätter och villor ökat med 3 procent. Sammantaget fortsatte trenden med hög marknadsaktivitet, något stigande bostadsrättspriser och stillastående villapriser i oktober, kommenterar Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen.

I riket ökade bostadsrättspriserna med 1 procent, mycket på grund av stora försäljningsvolymer och ökande priser i Stor-Stockholm. I centrala Stockholm, Stor-Göteborg och centrala Malmö var däremot priserna på bostadsrätter stillastående. 

Prisutvecklingen på villamarknaden var stillastående i oktober, både i riket som helhet och i de redovisade geografiska områdena. Sett över tolv månader uppvisar däremot alla redovisade områden prisökningar. Medelpriset på en villa i riket i september var 3 287 000 kr, att jämföra med medelpriset på den dyraste marknaden, Stor-Stockholm som var 5 755 000 kr. 

-    Trenden med hög marknadsaktivitet, relativt stora försäljningsvolymer och försiktiga prisökningar på bostadsrätter i riket som helhet fortsatte i oktober. På flera marknader är utbudet dessutom ganska lågt, vilket ökar trycket på de bostäder som kommer ut på marknaden, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.    

För komplett information om statistiken se www.maklarstatistik.se
 

Skapad 14 november 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Marknaden Bostadspriser