Nyhet Bransch 15 mars 2018

Boprisindikatorn: Allt fler tror på prisuppgång

Hushållens boprisförväntningar har vänt och SEB:s boprisindikator för mars visar nu positiva siffror för första gången sedan november 2017. Boprisindikatorn hamnar nu på plus 4, vilket är en ökning med 11 enheter sedan februari.

SEB:s Boprisindikator visar skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på +4 vilket är en ökning med 11 enheter jämfört med förra månaden, skriver SEB i ett pressmeddelande.

Av de tillfrågade hushållen tror 38 procent på stigande priser under det kommande året. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan förra mätningen. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser har minskat med 7 procentenheter, från 41 procent till 34 procent.

– Fler hushåll tror återigen på stigande bostadspriser. De senaste månadernas kraftiga nedgång i hushållens boprisförväntningar har avstannat och för första gången sedan november 2017 är Boprisindikatorn nu positiv, vilket innebär att fler tror på en uppgång än på en nedgång det närmaste året. Men nivåerna är låga och det är en bit kvar innan förtroendet för bostadsmarknaden kan sägas ha återvänt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Boprisindikatorn steg i alla regioner men i Stockholm och Svealand är den fortfarande negativ. I Stockholm steg indikatorn från minus 21 till minus 17, mätt som två månaders medelvärde och i Svealand utom Stockholm från minus 15 till minus 5. I Norrland steg indikatorn med 13 enheter till plus 3, i Västra Götaland med 7 enheter till plus 5, i Östra Götaland med 16 enheter till plus 10 och i Skåne från minus 2 till plus 4.

Läs mer om SEB:s Boprisindikator här. 

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 15 mars 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadspriser