Nyhet Bransch 20 juni 2018

Allt fler hushåll tror på fallande priser

SEB:s boprisindikator vänder nedåt i juni-mätningen. Andelen hushåll som tror på stigande priser har minskat och andelen som tror på sjunkande priser har ökat. Boprisindikatorn hamnar därmed på 7, en minskning med 4 enheter.

SEB:s Boprisindikator visar skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 7 vilket är en minskning med 4 enheter jämfört med förra månaden, skriver SEB i ett pressmeddelande.

Av de tillfrågade hushållen tror 40 procent på stigande priser under det kommande året. Det är en minskning med 2 procentenheter sedan förra mätningen. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser har ökat med 2 procentenheter, från 31 procent till 33 procent.

– Det finns fortfarande en stor osäkerhet på svensk bostadsmarknad. Efter fyra månader i rad med stigande Boprisindikator ser vi nu åter en nedgång. Det är fortfarande fler som tror på uppgång än på nedgång men osäkerheten är tydlig och nivåerna är fortfarande på låga nivåer jämfört med läget innan höstens stora nedgång, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Boprisindikatorn är nu positiv i alla regioner förutom Stockholm. I Stockholm sjönk boprisindikatorn från +1 till -7, mätt som två månaders medelvärde. Därmed uppvisar Stockholm återigen ett negativt värde medan övriga regioner har positiva värden mellan 9 och 21. Störst uppgång noteras i Östra Götaland där indikatorn steg från 3 till 10. I Skåne steg indikatorn med 2 enheter till 21 och i Västra Götaland med 1 enhet till 14. I Norrland och Svealand utom Stockholm ligger indikatorn still på 11 respektive 10.

Läs mer om SEB:s Boprisindikator här

Skapad 20 juni 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadspriser