Nyhet Bransch 9 maj 2018

Allt fler hushåll tror på stigande bostadspriser

SEB:s boprisindikator fortsätter uppåt för fjärde månaden i rad. Andelen hushåll som tror på stigande priser har ökat och andelen som tror på sjunkande priser har minskat.
– De senaste månadernas trend håller i sig och hushållens förtroende för bostadsmarknaden återvänder gradvis, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

SEB:s Boprisindikator visar skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 11 vilket är en ökning med 4 enheter jämfört med förra månaden, skriver SEB i ett pressmeddelande.

Av de tillfrågade hushållen tror 42 procent på stigande priser under det kommande året. Det är en ökning med 2 procentenheter sedan förra mätningen. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser har minskat med 2 procentenheter, från 33 procent till 31 procent.

– De senaste månadernas trend håller i sig och hushållens förtroende för bostadsmarknaden återvänder gradvis. Det är fjärde månaden i rad som Boprisindikatorn stiger och nu är det i samtliga regioner fler som tror på en prisuppgång än på en prisnedgång. Samtidigt är vi långt ifrån de nivåer vi såg innan höstens stora nedgång och det återstår mycket osäkerhet på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Boprisindikatorn är nu positiv i alla regioner. I Stockholm är boprisindikatorn på +1, vilket är första gången sedan november 2017. Störst uppgång noteras i Svealand (Stockholm ej inräknad) där indikatorn steg från 2 till 11.  I Norrland steg indikatorn med 2 enheter till plus 7, i Västra Götaland med 1 enhet till plus 13 och i Skåne från 15 till 19. Det är endast i Östra Götaland som indikatorn ligger still på 3.

Läs mer om SEB:s Boprisindikator här.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 9 maj 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadspriser