Nyhet Bransch 14 december 2017

Hushållen tror på fallande priser

​​​​​​​För första gången sedan 2012 är det nu fler hushåll som tror på sjunkande bostadspriser än de som tror på stigande priser, visar SEB:s boprisindikator. På en månad har indikatorn tappat 16 enheter och ligger nu på minus 5.

SEB:s Boprisindikator visar skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på -5 vilket är 16 enheter lägre än förra månaden, skriver SEB i ett pressmeddelande.

Av de tillfrågade hushållen tror 36 procent på stigande priser under det kommande året. Det är en minskning med 7 procentenheter sedan förra mätningen. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser har ökat med 9 procentenheter, från 32 procent till 41 procent.

– För första gången på mer än fem år tror en majoritet av svenskarna på sjunkande bostadspriser. Rapporter om fallande försäljningspriser, stor uppmärksamhet kring svårsålda nybyggnationer och fortsatt åtstramning av reglerna från politiskt håll påverkar förmodligen förväntningarna, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Boprisindikatorn har gått ner i samtliga regioner. I Stockholm har indikatorn backat mest, från 18 till minus 24, mätt som två månaders medelvärde. I Norrland minskar indikatorn med 26 enheter till 11, i Svealand utom Stockholm sjönk indikatorn med 24 enheter till 14, i Västra Götaland med 23 enheter till 5, i Östra Götaland med 25 enheter till 5 och i Skåne sjunker indikatorn med 24 enheter till 17. 

Läs mer om SEB:s Boprisindikator här.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 14 december 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadspriser