Småhuspriser
Nyhet Bransch 12 december 2019

SCB – Stigande småhuspriser i en majoritet av länen

Småhuspriserna på riksnivå steg med nästan 2 procent under tremånadersperioden september–november 2019.

Trenden är tydlig – i en majoritet (13 av 21) av Sveriges län redovisas stigande småhuspriser, framför allt i Kronoberg, Uppsala och Jönköpings län. Men det finns också delar av Sverige där prisutvecklingen står stilla (Storstockholm och Stormalmö) eller till och med har backat. 

Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende, var 3 miljoner kronor för perioden september–november 2019.

Vill du ta del av all statistik som SCB har tagit fram? Läs mer här.

Skapad 12 december 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Bostadspriser