Nyhet Bransch 15 januari 2018

Fortsatt prisnedgång på bostadsmarknaden

Nya siffror från Svensk Mäklarstatistik visar en prisnedgång på bostäder i hela landet. Under december sjönk priserna med 3 procent på bostadsrätter och 2 procent för villor. På tre månader har priserna på bostadsrätter backat med 7 procent och på villor med 3 procent.

Den senaste månaden sjönk priserna på bostadsrätter med 3 procent sett till riket som helhet. På småhusmarknaden sjönk priserna med 2 procent, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som släpptes den 15 januari 2018. Sett till tre månader sjönk priserna med 7 procent på bostadsrättsmarknaden och villapriserna sjönk med 3 procent. På bostadsrättsmarknaden har årstakten minskat med 2 procent, men på villamarknaden ser vi en prisuppgång på 5 procent.

– Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter även den här månaden. Senast vi hade liknande nedgångar flera månader i sträck var hösten 2011. På årsbasis ligger priserna på plus i Göteborgs- och Malmöområdet medan de är på minus i Stockholmsområdet. Årsutvecklingen för bostadsrättspriserna i länen visar en blandad bild. Sju län har negativ prisutveckling, två är oförändrade och 12 positiv utveckling, säger Hans Flink, försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Även villamarknaden minskar något senaste månaden. I Stor-Stockholm minskade priserna med -3% senaste månaden och där blev årstakten negativ för första gången sedan mitten av 2012, -1%. I Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk villapriserna något senaste månaden och på årsbasis stannade prisutvecklingen på +4% i Stor-Göteborg och på +7% i Stor-Malmö. Årsutvecklingen för villapriserna i länen är överlag mer positiv än för bostadsrätter där 18 län hamnade på plus och bara tre län på minus, säger Hans Flink.

Mäklarna tror på stabilisering
Trots nedgång på bostadsmarknaden och oro hos konsumenterna ser mäklarna tendenser som tyder på en stabilisering på bostadsmarknaden.

– Redan nu efter de första visningshelgerna i januari så ser vi tendenser till en förändring på marknaden. Många mäklare rapporterar om fler folk på visningarna och att säljare och köpare kan mötas på ett annat sätt än innan jul. Det är dock tidigt att dra slutsatser och vi får se om förändringen kommer hålla i sig under kommande veckor och våren, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Även Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar fastighetsförmedling, menar att efterfrågan ökat något efter årsskiftet.

– Det har skett en återhämtning när det gäller intresset för lediga bostäder efter årsskiftet. Många nya objekt läggs ut till försäljning, vilket ger köparna ett bra läge både utbuds- och prismässigt. I storstäderna kvarstår dock en viss osäkerhet kring framtiden på bostadsmarknaden. Vi förväntar oss dock en högre efterfrågan innan amorteringskravet införs i mars och sammantaget försiktigt ökande priser på helårsbasis, säger Marcus Svanberg.

Mäklarhusets VD Erik Wikander är optimistisk och tror att bostadsmarknaden kommer bli stabil under 2018.

– Den stabilisering som vi nu sett på bostadsmarknaden är bra för Sverige och jag tror den kommer hålla i sig under året, säger Erik Wikander.

Läs pressmeddelandet från Svensk Mäklarstatistik här.

Skapad 15 januari 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Svensk Mäklarstatistik Marknaden Bostadspriser