Glödhet skogsfastighetsmarknad
Nyhet Bransch 9 september 2021

Glödhet skogsfastighetsmarknad

Priset på skogsmark skenar i stora delar av Sverige. Ludvig & Co, som bland annat producerar prisstatistik på området, vittnar om den största prisstegringen sedan mätningarna började 1995.

Det första halvåret av 2021 har inneburit en glödhet skogsfastighetsmarknad. Det enligt ett pressmeddelande från fastighetsmäklarna Ludvig & Co, som förmedlar jordbruks- och skogsfastigheter och fortlöpande producerar prisstatistik på området.

  • Genomsnittspriset för skogsmark mätt som kronor per skogskubikmeter (kr/m³sk) har i södra Sverige stigit 16,6 % procent till 830 kr/m³sk.
  • Motsvarande siffror för mellersta Sverige visar 16,7 procents uppgång till genomsnittspriset 570 kr/ m³sk
  • I norra Sverige steg genomsnittspriset första halvåret med 0,7 procent mätt som kr/m³sk, till 302 kr/ m³sk.

– Mätt i kronor har vi aldrig någonsin kunnat mäta en så här kraftig prisstegring sedan 1995 då vi startade våra mätningar, skriver Markus Helin som är Chefsmäklare på Ludvig & Co i pressmeddelandet.

Anledningen till prisstegringen tros enligt Ludvig & Co bero på bland annat det fortsatt låga ränteläget, stabiliserande penningpolitik, förväntad kraftig BNP-tillväxt samt allmän optimism i takt med att allt fler vaccineras. I och med det bedömer Ludvig & Co att marknaden kommer att vara fortsatt stark även i framtiden.
 

Skapad 9 september 2021
Uppdaterad 24 februari 2023
Jord- och skog Marknaden