Mäklarinsikt
Nyhet Bransch 30 september 2020

Mäklarna spår starkt kvartal för bostäder

Mäklarsamfundets medlemmar tror på en fortsatt stark och uppåtgående bostadsmarknad under årets sista kvartal. 46 procent tror att villapriserna kommer stiga och 55 procent tror på ökad efterfrågan. Drygt en fjärdedel tror att priserna stiger också på bostadsrätter. En stor majoritet (65%) tror att utbudet av bostadsrätter förblir oförändrat. Det visar Mäklarinsikt, Sveriges största undersökning bland fastighetsmäklare.

I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. Inför det fjärde kvartalet 2020 har 812 fastighetsmäklare över hela landet svarat på frågor om bland annat prisutveckling, utbud och efterfrågan. 

–  Sommarens bostadsmarknad var betydligt hetare än vanligt och allting tyder på att det kommer att fortsätta så även under årets tre sista månader. Många mäklare tror på oförändrat utbud av villor och bostadsrätter, stark efterfrågan och fortsatta prisökningar. Undersökningen visar också att en stor del av kåren ser snabba försäljningar på sin lokala marknad, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.  

  • 46 procent av mäklarna tror på stigande småhuspriser under fjärde kvartalet. Motsvarande andel för bostadsrätter är 26 procent.  
  • Majoriteten (61 procent) tror på oförändrat småhusutbud. Det samma gäller för bostadsrätter, där 65 procent tror på oförändrat utbud. 
  • Försäljningarna går snabbt. 65 procent av småhusmäklarna bedömer att ett småhus, från första visning, säljs inom 2-4 veckor på deras lokala marknad. Motsvarande andel för bostadsrätter är 62 procent. 

–  Att bostadsmarknaden så här långt är oberörd av den pågående coronakrisen beror i hög grad på att räntorna förväntas vara låga under lång tid och att de som gör affärer är de som redan äger sitt boende, medan de som förlorat jobbet ofta är unga och mer sällan äger sitt boende. Det fördjupar den generationsklyfta som redan finns på svensk bostadsmarknad och ökar ojämlikheten. Kristider kräver handlingskraft. Om regeringen med samarbetspartier hjälper förstagångsköpare in på marknaden kan det långsiktigt motverka de sociala klyftor som den här krisen oundvikligen för med sig, kommenterar Björn Wellhagen.

Läs mer här

Skapad 30 september 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Bostadspriser Marknaden Rapporter