Nyhet Bransch 12 april 2018

Boprisindikatorn fortsätter uppåt

SEB:s boprisindikator stiger nu för tredje månaden i rad. Allt fler hushåll tror på stigande bostadspriser, vilket gör att indikatorn nu hamnar på plus 7.
– Långsamt återvänder hushållens förtroende för bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

SEB:s Boprisindikator visar skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på +7 vilket är en ökning med 3 enheter jämfört med förra månaden, skriver SEB i ett pressmeddelande.

Av de tillfrågade hushållen tror 40 procent på stigande priser under det kommande året. Det är en ökning med 2 procentenheter sedan förra mätningen. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser har minskat med en procentenhet, från 34 procent till 33 procent.

– Långsamt återvänder hushållens förtroende för bostadsmarknaden och Boprisindikatorn stiger nu för tredje månaden i rad. Men det är långt upp till nivåerna vi såg innan höstens fall och i Stockholm är det fortfarande fler som tror på nedgång än på uppgång. Det vittnar om den genuina osäkerhet som många fortfarande känner, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Boprisindikatorn steg i alla regioner utom i Östra Götaland och i Stockholm är indikatorn fortfarande negativ. I Stockholm steg indikatorn från minus 17 till minus 4, mätt som två månaders medelvärde. I Svealand utom Stockholm steg indikatorn från minus 5 till plus 2, i Norrland steg indikatorn med 2 enheter till plus 5, i Västra Götaland med 7 enheter till plus 12 och i Skåne från 4 till 15. Det är endast i Östra Götaland som indikatorn backar med 7 enheter till plus 3.

Läs mer om SEB:s Boprisindikator här.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 12 april 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadspriser