Nyhet Bransch 16 april 2018

Små prisförändringar på en avvaktande bostadsmarknad

Under mars sjönk priserna på bostadsrätter med en procent sett till riket som helhet och på småhusmarknaden steg priserna med en procent, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Antalet försäljningar var 20 procent färre jämfört med mars 2017.

Priserna på bostadsrättsmarknaden sjönk med en procent under mars månad sett till riket som helhet, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På småhusmarknaden har priserna stigit med en procent. Under den senaste tremånadersperioden har priserna sjunkit med en procent på bostadsrättsmarknaden men varit oförändrade på småhusmarknaden. Årstakten för bostadsrätter har sjunkit till -7 procent, och villor fortsätter också nedåt men årstakten är fortfarande positiv på +1 procent.

Vikande priser för bostadsrätter
– Försäljningarna i mars innebar stillastående eller något nedåtgående priser. Samtliga områden utom Stor-Malmö har en negativ utveckling de senaste 12 månaderna. Och som tidigare är årsutvecklingen mest negativ i Stockholmsområdet med -9% i såväl länet som i innerstaden, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

På småhusmarknaden steg priserna i Malmö och var oförändrade i Stockholm och Göteborg. Årstakten för Malmö är fortsatt positiv med +4 procent, medan de andra två storstadsområden har negativ årstakt. En svensk genomsnittsvilla kostade 3 119 000 kronor under mars.

Få bostadsförsäljningar
Under januari och februari genomfördes rekordmånga försäljningar innan det nya amorteringskravet trädde i kraft. Men under mars minskade antalet bostadsaffärer med nästan 20 procent jämfört med samma månad förra året.

Fastighetsbyrån rapporterar om att de märkt av stora förändringar i bostadskonsumenternas beteenden innan och efter att det nya amorteringskravet infördes.

– Många ville göra affärer innan det nya amorteringskravet. Under mars och nu i april så har aktiviteten sjunkit på grund av att många säljare och köpare väljer att avvakta. Det finns en osäkerhet kring hur marknad kommer att utvecklas framöver, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.

Erik Wikander, VD på Mäklarhuset, ser även han att aktivitetsnivån har dämpats under mars till följd av amorteringskravet.

– Aktiviteten på villamarknaden har varit förhållandevis låg i inledningen på året. Det bygger dels på en allmänt avvaktande bostadsmarknad i ljuset av amorteringskravet, dels på en tidig påsk och en lång vinter som försenat vårstarten på villamarknaden, säger Erik Wikander.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings VD Marcus Svanberg gör en mer optimistisk tolkning av den nya statistiken och menar att siffrorna pekar mot en sundare marknad.

– Priserna är stabila i landet som helhet, och bostadsmarknaden i storstäderna verkar ha landat på sundare nivåer. Marknaden präglas fortfarande av viss försiktighet på grund av höstens prisnedgång samtidigt som en vecka föll bort i mars på grund av påsken. Men våra mäklare märker redan av ökat utbud och köpintresse i april. Dessutom ska man komma ihåg att vissa delar av landet inte påverkats alls av prisnedgångarna i höstas, säger Marcus Svanberg.

Läs pressmeddelandet från Svensk Mäklarstatistik här.

Skapad 16 april 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Svensk Mäklarstatistik Marknaden Bostadspriser