Nyhet Bransch 14 juni 2018

Sjunkande priser på småhus

Under perioden mars-maj 2018 har priserna på småhus sjunkit med en procent, jämfört med föregående tremånadersperiod, visar färska siffror från SCB:s Småhusbarometer. På ett år har priserna stigit med 3 procent sett till riket som helhet.

Priserna på småhus har sjunkit i 11 av Sveriges 21 län. Det största prisfallet på länsnivå redovisas i Jämtlands, Kalmar, Stockholms och Gotlands län med 3 procent. I Jönköping, Kronoberg, Västmanland och Västernorrland steg priserna med 2-5 procent.

Sett till årstakten har priserna på småhus stigit i 17 av 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Blekinge län med 13 procent, följt av Jönköpings län med 12 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var nästan 3,1 miljoner kronor för perioden mars – maj 2018.

Läs mer om statistiken på SCB:s hemsida.

Skapad 14 juni 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadspriser