Svein Strømnes
Nyhet Bransch 7 oktober 2021

Så påverkades norska marknaden under pandemin

Den svenska bostadsmarknaden tog verkligen fart under coronapandemin. Men hur såg det ut i vårt grannland? Mäklarsamfundet har pratat med Svein Strømnes, kommunikationsdirektör och CCO på Norges Eiendomsmeglerforbund.

Hur mår marknaden på riksnivå i Norge just nu? Vilka skillnader i utvecklingen mellan större städer/tillväxtregioner och landsbygden ser ni?

–    Bostadsmarknaden i Norge har utvecklats starkt under det senaste året. Huvudsaken till det är att styrräntan blev satt till 0 procent när coronapandemin kom till landet i mars 2020. Det senaste året har inneburit rekordhöga omsättningar, priserna har i genomsnitt gått upp med 9,4 procent och omsättningstiden varit nere på 35 dagar. Vi har sett tecken på en avmattning i sviterna av pandemin och en svagare prisutveckling i Oslo de senaste månaderna och den här trenden tror vi kommer att sprida sig vidare till resten av landet.
 
Hur har prisutvecklingen på villor respektive lägenheter varit under pandemin? Har något ökat särskilt mycket i pris?

–    Prisutvecklingen har genomgående varit stark i hela landet på alla sorters boendetyper. I Oslo har vi framför allt sett att mindre lägenheter blivit allt mer eftertraktade och därmed också haft starkast prisutveckling.
 
På flera håll i Sverige har det under en tid gått långsammare att sälja små lägenheter. Ser ni samma trend i Norge? Om ja/nej, vad beror det på?

–    Vi har inte haft samma trend i Norge. Det har funnits en något högre efterfrågan på större lägenheter utanför centrum då fler velat ha möjlighet till ett hemmakontor, men försäljningstakten har inte påverkats – i Oslo finns ett underskott på små lägenheter.
 
Vi vet ju att norrmännen är väldigt förtjusta i sina hytter. Vad är genomsnittspriset för ett fritidshus i Norge idag? Var finns de dyraste och de billigaste objekten?

–    Vi norrmän älskar våra hytter och vill gärna vara där så mycket det bara går. Under pandemin har många gärna haft sina hemmakontor i fritidshusen. I och med att man inte kunnat resa utomlands så har också många velat köpa sig ett norskt fritidshus vilket medfört högre priser. Ett fritidshus vid havet kostar i genomsnitt minst 3,5 miljoner kronor och ett vid bergen i genomsnitt 3 miljoner kronor. De allra dyraste fritidshusen är dock just vid bergen, om de har ett bra köravstånd och goda möjligheter till skidåkning. Till exempel i Hafjell, Hemesdal, Trysil och Geilo. De dyraste fritidshusen vid havet ligger oftast mot svenska kusten och på den andra sidan av Oslofjorden.
 
Hur bedömer ni/era medlemmar att marknaden kommer att påverkas av att allt fler återgår till arbete på kontoret och att konsumtionsmönster faller tillbaka till det som rådde innan pandemin?

–    Det som kommer att påverka bostadsmarknaden allra mest framöver handlar om hur snabbt och till vilken grad låneräntorna skruvas upp. Norges bank har signalerat att räntan ska sättas upp till 1,5 procent inom loppet av ett par år och det kommer att bromsa både konsumtionsmönster och boprisutvecklingen. Men å andra sidan är den norksa ekonomin på uppgång. Vi förväntar oss att en ökad arbetskraftsinvandring efter pandemin kommer att sätta press på marknaden i de större städerna. I början av pandemin såg många bostadsmarknaden som en fristad i ett annars osäkert landskap, och investerade därmed mer än vad de annars skulle göra i sina egna hem och stugor, men vi tror att denna trend kommer att avta när vi går över till en mer normal situation.
 

Skapad 7 oktober 2021
Uppdaterad 22 februari 2023
Internationellt Bostadspriser Covid