Covid-19
Nyhet Medlem 23 april 2020

Stanna alltid hemma om du känner dig dålig, är eller kan vara smittbärare – karensdag och sjuklön tar staten hand om

För att säkerställa att man inte väljer att gå till jobbet om man känner sig det minsta sjuk och även som stöd i fall man drabbas av symtom som kan misstänkas innebära att man fått covid -19, har regeringen tidigare beslutat om flera tillfälliga åtgärder inom sjukförsäkringen. Stödet gör det lättare, även för dig som mäklare, att ta det säkra före det osäkra genom att i betydande utsträckning minska de ekonomiska konsekvenserna av att stanna hemma om du har minsta symtom och i normalfallet kanske hade valt att jobba. Det gör det också lättare att stanna hemma någon dag extra innan du börjar jobba igen när man varit sjuk.

-Smittbärarpenning
Om en läkare bedömt att du ska avstå från att jobba på grund av att du är eller misstänks vara smittbärare, är du berättigad till smittbärarpenning motsvarande knappt 80 % av lönen, dock högst 804 kr per dag. Du får ersättning från dag ett, 

-Slopat karensavdrag
Karensavdraget slopas tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan.

Beloppet är 700 kr för alla och kan sökas hos Försäkringskassan via en nyöppnad e-tjänst.
För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med 804 kr per dag till alla, oavsett vald karens. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

-Slopat krav på läkarintyg
Det annars gällande kravet på läkarintyg om man är sjuk längre än fjorton dagar slopas tillsvidare för att minska risken för att smitta sprids och för att undvika den ökade belastning av hälso-och sjukvården det annars innebär.

- Slopat sjuklöneansvar för arbetsgivare i två månader
I syfte att underlätta ekonomiskt för alla arbetsgivare och företag tar staten tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklöner i två månader, dvs under april och maj. 

Även samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av de nya reglerna, medan egenföretagare som har F-skattsedel istället  får ersättning för karensdagarna dag 1–14 i form av en schabloniserad sjukpenning.
 

Skapad 23 april 2020
Uppdaterad 8 mars 2023
Covid