Omsättningsstöd - nytt stödpaket från regeringen
Nyhet Bransch 5 maj 2020

Omsättningsstöd - nytt stödpaket från regeringen

Företag som drabbats hårt av Corona-krisen kan nu få direktstöd från staten – kopplat till hur stor omsättningsminskning företaget har under mars och april i år, jämfört med samma tid förra året.

Regeringen presenterade den 30 april ett nytt direktstöd för de företag som har drabbats allra hårdast av Coronakrisen. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor.

Stödet kan fås av alla företag med F-skattsedel, oavsett bransch, som har tappat 30 procent eller mer av sin omsättning under de två månader coronaviruset härjat.

Hur stort stöd kan företag få?

Det nya stödet är menat att täcka företagets inkomstbortfall för de gångna två månaderna.
Storleken på stödet beror på vilket bortfall av omsättningen företaget har haft, och kan variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

Se räkneexempel från regeringens hemsida.

Omsättningsstöd

Vad krävs för att kunna ta del av stödet?

Företag ska ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent.

För att beviljas stöd ska omsättningen ha minskat med minst 30 procent i mars och april 2020, jämfört med samma månader förra året. Stödet gäller i dagsläget bara två månader.

Vilka typer av företag kan ansöka om omsättningsstödet?

Stödet ska kunna beviljas till företag och organisationer som har F-skatt (även enskild firma). Stödet kommer dock inte betalas ut till företag som är i rekonstruktion, är på obestånd eller har skatteskulder.

Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. Finansdepartementets beräkningar visar att uppemot 180 000 företag kan komma att ha rätt till stödet.

Utbetalningen kommer att ske via Skatteverket. Skatteverket kommer återkräva felaktigt utbetalt stöd och kan granska ett företags verksamhet såväl vid ansökan som vid efterkontroll.

När kan man ansöka om omsättningsstöd?

Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.

Enligt besked från regeringen ska utbetalningen av pengarna kunna  ske senast 1 juli – men gärna innan dess då läget för svenska företag är akut.

Är förslaget godkänt och klart och när börjar det gälla?

Enligt regeringen kan förslaget behöva godkännas av kommissionen ur statsstödssynpunkt. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.

Regeringen kommer att överlämna förslaget i en extra ändringsbudget och arbetar för att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020. Det bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Se uppdatering här.

Skapad 5 maj 2020
Uppdaterad 8 mars 2023
Covid