Medlemsenkät: Många följer corona-åtgärder
Nyhet Bransch 20 maj 2020

Medlemsenkät: Många följer corona-åtgärder

Enligt vår snabbenkät, som vi genomför med anledning av pandemin, är köpare bra på att följa de åtgärder som vidtas för att minska smittspridning.

- Det är mycket glädjande, säger Björn Wellhagen. 

Totalt uppger 93 procent att ”alla” eller ”de allra flesta” spekulanter följer åtgärderna. I Stockholm är situationen något annorlunda. Var tionde mäklare (9 procent) uppger att endast ”vissa” eller ”inga” spekulanter följer mäklarnas åtgärder. 

- Vi ser en liten men tydlig skillnad mellan Stockholm och övriga län. Det är inte bra. Jag vill uppmana alla att göra sitt yttersta för att alla visningar genomförs utan risk för smittspridning. 

På det stora hela visar enkäten att de åtgärder som vidtas vid visningar fungerar bra. Mer än var tredje svarar att mer än 75 procent av visningar är bokade visningar för enskilda spekulanter. Två av tre har någon gång behövt be spekulanter att vänta utanför. 

- En stor eloge till alla som sliter med försäljningar just nu. Vi vet att visningar tar längre tid och att situationen kräver större arbetsinsatser. Allt detta är såklart viktigt för det egna företaget, men det är också viktigt för hela bostadsmarknaden, säger Björn Wellhagen.


Hur följer spekulanter på visningar de åtgärder ni vidtagit för att begränsa smittspridning?

Diagram 1


Ungefär hur stor andel av dina visningar är bokade visningar för enskilda spekulanter? 

Diagram 2


Har du vid någon visning, med tanke på smittorisk, behövt be spekulanter vänta utanför?

Diagram 3

Skapad 20 maj 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Covid