Nyhet Bransch 13 oktober 2017

Avmattning på bostadsrättsmarknaden

Under september steg villapriserna med en procent medan priserna på bostadsrätter var oförändrade, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På tre månader har priserna på både småhus- och bostadsrättsmarknaden stigit med en procent.

Den senaste månaden steg priserna på villor med en procent sett till riket som helhet. På bostadsrättsmarknaden stod priserna stilla, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som släpptes den 13 oktober 2017. Sett till tre månader steg priserna med en procent på både villa- och bostadsrättsmarknaden. Årstakten har minskat till 6 procent för bostadsrätter och är oförändrad på 9 procent för villor.

– Priserna på bostadsrätter är oförändrade i både Stor-Stockholm och de centrala delarna. Årstakten har sjunkit till +2% för länet och +4% för innerstaden. I Göteborg står priserna still i storstadsområdet men ökar med +1% i de centrala delarna, årstakten ligger på +11% för Stor-Göteborg och +9% för de centrala delarna. Malmö fortsätter notera de högsta prisuppgångarna, sista månaden +2% för de centrala delarna och +1% för Stor-Malmö. Årstakten för samma områden är +15% respektive +16%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Villapriserna i Stor-Stockholm ökar mer än bostadsrätterna, årstakten ligger nu på +6%. I de två andra storstadsregionerna råder det omvända, villorna ökar något långsammare än bostadsrätterna. Årstakten för villor i Stor-Göteborg är nu +10% och i Stor-Malmö +12%. Medelpriserna under september var 5,8 Mkr i Stor-Stockholm, 4,8 Mkr i Stor-Göteborg samt 3,9 Mkr i Stor-Malmö, säger Per-Arne Sandegren.

Statistik från Hemnet visar att utbudet ökade under september men antalet bostadsförsäljningar har inte ökat lika mycket.

– Volymerna hittills i år ligger på samma nivå som förra året och vi ser också en gradvis ökning av den genomsnittliga tiden det tar mellan att annonserna sätts ut och bostaden sedan säljs. Snittet senaste 3 mån ligger på 34 dagar för BR i riket och 41 dagar för Villor, vilket ska jämföras med 31 respektive 39 dagar för motsvarande period 2016, avslutar Per-Arne Sandegren.

Läs pressmeddelandet från Svensk Mäklarstatistik här.

Skapad 13 oktober 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Bostadspriser Marknaden Svensk Mäklarstatistik