Nyhet Bransch 30 januari 2017

Framtidsfrågor på NEU-möte i Köpenhamn

Mäklarsamfundets ordförande Anders Edmark medverkade nyligen vid ett möte med NEU i Köpenhamn. NEU är det nordiska samarbetsforumet för fastighetsmäklarorganisationer.

På mötet medverkade kollegor från Norge, Danmark, Finland och Island.

Under mötet diskuterades bland annat hur de grundläggande förutsättningarna för att driva ett fastighetsmäklarföretag skiljer sig åt mellan länderna, i korthet:

  • I Danmark och Finland ägs mäklarföretagen till ca 50 % av banker.
  • På Island måste mäklarföretagen ägas av en mäklare.
  • I Norge ägs ca 70 % av mäklarföretagen direkt eller indirekt av banker och tre företag har ca 50 % av marknaden.

Detta kan jämföras med Sverige där två företag ägs av banker, ett antal kedjor är privatägda och dessutom finns ett stort antal fristående företag.

Vidare lyftes att förutsättningarna för rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet också är väldigt olika i de nordiska länderna. Skattereglerna är liknande i Danmark, Finland och Norge där vinsten vid försäljning av privatbostad är skattefri efter ett par år. Det går inte att jämföra länder rakt av, men dessa länder har i alla fall inte samma bostadsbrist som Sverige och här har vi sannolikt en av flera tänkbara orsaker till Sveriges problem. Våra flyttskatter gör att det är mer förmånligt att bo kvar i för stor bostad än att flytta till en mindre mer passande bostad. Dessa hinder har inte våra nordiska grannar på samma sätt.

Efter dragningar om läget på respektive marknad ägnades mycket tid på mötet åt att resonera kring möjliga framtidsscenarier – vad kommer att hända inom och med fastighetsmäklarbranschen i framtiden? En gemensam uppfattning var att även om digitaliseringen kommer att fortsätta att gå fort så finns det all anledning att förutsätta att högkvalitativa tjänster av olika slag fortsätter att efterfrågas. Detta särskilt som alltfler konsumenter värderar sin tid och vill ha trygghet och bekvämlighet när man gör sitt livs största affär – bostadsaffären.

Nästa möte med NEU sker i juni, även denna gång i Köpenhamn. Då är en programpunkt att jämföra förutsättningar, dokumentation och krav för fastighetsmäklare. Syftet är att tydliggöra var och hur vi kan hjälpa varandra med information, underlag och material för påverkansarbete i våra respektive länder.

Skapad 30 januari 2017
Uppdaterad 24 mars 2023
Internationellt