Finansinspektionen
Nyhet Bransch 29 november 2018

Finansinspektionen försvarar kreditrestriktionerna

Byggbolag, mäklare och tunga ekonomer är överens. Det skärpta amorteringskravet höjer trösklar, ökar inlåsningen och är en av orsakerna bakom en trögare marknad. Men Finansinspektionen fortsätter att försvara kreditrestriktionerna.

Trots det skärpta amorteringskravet görs det fortsatt relativt många affärer på marknaden. Enligt Svensk Mäklarstatistik cirka 16 000 i oktober. Men kritiken mot den senaste i en lång rad av kreditrestriktioner inte tystnat. Byggsektorn pekar på att byggtakten kommer rasa när branschen på kort tid förväntas ställa om till att finansiera projekt med eget kapital och hushållen saknar möjlighet till finansiering. Tunga namn som professor John Hassler har, i likhet med Mäklarsamfundet, pekat på effekterna för unga, för rörligheten på bostadsmarknaden och för tillväxten när det blir allt svårare att flytta dit jobben finns.

Nu rider Finansinspektionen till eget försvar. Orsaken bakom de höga trösklarna för unga är bostadspriserna, skriver man på DN Debatt. Det är väl, milt uttryckt, att slå in öppna dörrar. Samtidigt kan man invända att det i grunden är en finansieringsfråga. Flera andra länder har förstått vikten att underlätta för till exempel unga vuxna att ta klivet in på bostadsmarknaden och därmed infört undantag från vissa kreditrestriktioner för förstagångsköpare. En annan sak som inte nämns i generaldirektören Erik Thedéens text på DN Debatt är tillväxten i blancolånen som vi sett växa i takt med att kreditrestriktionerna blivit fler. Argumentationen från myndigheten utgår också från ett fokus på symtomen av en dysfunktionell bostadsmarknad istället för att inrikta sig på orsakerna. Till Finansinspektionens försvar kan sägas att det är politikernas och inte myndighetens uppgift att hantera grundproblemen på svensk bostadsmarknad. Det borde väl dock ligga inom ramen för uppdraget att inte förvärra problemen.

Den nyfikne hittar Finansinspektionens text på DN Debatt här och här kan man höra ett samtal mellan Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen och Sveriges Byggindustriers VD Catharina Elmsäter Swärd.

Skapad 29 november 2018
Uppdaterad 14 mars 2023
Amorteringskrav